طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه به مجلس معرفی شد

وزارت عدلیه طرح جدید قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه را جهت تصویب به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه را در نشست روز شنبه (28 جدی) مجلس نماینده‌گان معرفی کرد.
آقای انور گفت که بر بنیاد این قانون جدید، در زمینه انکشاف ساختار قضایی کشور با در نظر داشت قانون اساسی و مولفه نظام قضای گام‌های موفق و موثر برداشته خواهد شد. به گفته او، طرح جدید به منظور جلوگیری از پدیده فساد در قوه قضائیه ترتیب شده است.
این طرح، از سوی کابینه و شورای عالی حاکمیت قانون نیز مورد تایید قرار گرفته است. طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه در 7 فصل و 89 ماده ترتیب شده است.
تنظیم تشکیل و صلاحیت دادگاه‌ها، تنظیم امور ذاتی قضات و چگونگی رسیدگی به جرایم قضات از اهداف این قانون خوانده شده است.
آقای انور بیان داشت که در طرح جدید از اصطلاحات مندرجه، تعریف‌های مشخص تر شده و صلاحیت‌ و وظایف رییس دادگاه عالی و دیوان‌های آن، به شکل واضح شرح داده شده است.
پیش از این قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه در سال 1391 تصویب توشیح و نافذ شده بود، اما وزارت عدلیه گفت، این طرح مشکلاتی داشت که باید اصلاح می‌شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید