دام دیگر مثلث صلح افغانستان

در حالی که امریکا و طالبان برای امضای توافق‌نامه خود خوانده شان آماده‌گی می‌گیرند، اذهان عامه مردم افغانستان، سیاسیون، روشن‌فکران و نخبه‌گان کشور همچنان نسبت به آن پیشاپیش اظهارنگرانی کرده اند و باور دارند که این توافق‌نامه زدو بندهای مخفی میان طالبان و امریکاست که پاکستانی‌ها شریک اصلی آن می‌باشند. در آستانه امضای قریب الوقوع این توافق‌نامه، وزیر خارجه پاکستان اظهار خرسندی کرده است که طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان با امریکایی‌ها موافقت کرده اند.

دیروز گروه طالبان در ولایت فاریاب شش‌ تن از اعضای یک خانواده را تیر باران کردند که در میان آن‌ها یک کودک چند ماه نیز بوده است. کاهش خشونت طالبان درست همین معنا را دارد: «مردم را در خانه های‌شان می کشیم، فرقی نمی‌کند اگر در میان آن‌ها کودکان هم باشند.»

به این ترتیب طالبان، امریکاو پاکستان مسخره ترین پیشنهاد را در آستانه امضای توافق‌نامه شان اعلام خواهند کرد: «جنگ ادامه خواهد داشت و فقط کشتار مردم و نیرو های دولتی اندکی با رأفت و تأنی صورت خواهد گرفت».

از همین حالا همه به گونه عام این طرح مسخره و بی معنا را رد کرده، باور عموم است که این دام‌دیگریست در فضای مذاکرات تا کشتار مردم و ویرانی افغانستان همچنان ادامه داشته باشد، زیرا نه امریکا و نه پاکستان آرزوی پایان یافتن مصیبت مردم افغانستان را ندارند و طالبان در این میانه بازیچه دستان آنهامی باشند.

ما باور داریم که هر گونه توافقی که میان امریکا و طالبان صورت بگیرد به تنهایی کار ساز نیست و مورد پذیرش مردم ما نیز نخواهد بود.

ما باور داریم که برای آغاز هرگونه گفت‌وگو برای صلح، مشارکت بی قید و شرط حکومت افغانستان به عنوان طرف اصلی قضیه ضروری می‌باشد.

امریکا و پاکستان اگر به راستی خواهان برقراری صلح در افغانستان هستند، در گام نخست باید روند گفت‌وگو میان طالبان و حکومت افغانستان را تسریع بخشند. پیش شرط هرگونه گفت‌وگویی هم باید برقراری آتش بس سراسری میان طرفین باشد که کمترین مدت آن شش ماه باشد.

این مدت آتش بس برای ایجاد فضای اعتماد میان طرف ها ضروری می باشد. در حالی که طالبان به کاهش خشونت بسنده کرده اند، معنای آن این است که این گروه با تکبر و تبختر می‌خواهد مردم و حکومت افغانستان را مسخره کند و به ریش مردم بخندد.

به دولت افغانستان به عنوان اصلی ترین طرف جنگ و صلح در افغانستان لازم است در سمت وسوی خیمه شب بازی طالبان، پاکستان و امریکا حرکت نکند. کاهش خشونت ترفند خونین طالبان برای ادامه کشتارمردم ماست و فضاحت بار نیز می‌باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید