۱۴ میلیون تن در افغانستان، دسترسی به غذای کافی ندارند

وزارت اقتصاد با تأکید بر گسترش فقر شدید درکشور گفته است که ۱۴ میلیون جمیعت به غذای کافی دسترسی ندارند. اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد نیز اعلام کرده که ۴۳۷ هزار تن به علت جنگ ها در این کشور آواره شده اند.

در کنار نا امنی و جنگ در افغانستان، ناداری و بیکاری مردم را به ستوه آورده است. همین اکنون میلیون ها تن در این کشور زیر خط فقر به سر می‌برند.

وزارت اقتصاد با نگرانی از افزایش فقر و ناداری درافغانستان گفته که بیش از نیمی ازجمیعت این کشور با فقر و ناداری دست و گریبان می‌باشند. مسوولان این وزارت فقر را دو گونه؛ فقر پولی و فقر چند بعدی ارزیابی کرده اند.

بررسی‌های وزارت اقتصاد نشان می‌دهند که چگونه‌گی مصرف روزانه مردم بنیاد” فقر پولی” را تشکیل می دهد که بیش از ۵۴ درصد از شهروندان افغانستان روزانه کمتر از۷۰ افغانی (کمتر از یک یورو) مصرف دارند. فقر چند بعدی چگونگی دسترسی مردم به امکانات اولیه زندگی، صحت و آموزش را در بر می گیرد.

یونس سالک، سخن‌گوی وزارت اقتصاد در این باره گفته است:« متآسفانه ۵۲ در صد مردم افغانستان به فقر چند بعدی رو به رو هستند.» میلیون ها تن دراین کشور به غذای کافی دسترسی ندارند و غذای شب و روز خود را به مشکل پیدا می کنند. سالک در این باره افزود:« ۱۴ میلیون جمیعت افغانستان دسترسی به سه نوبت غذا ندارند و به خاطر تامین سه وعده غذایی به شدت مبارزه می کنند.»

دلایل افزایش فقر:

دوام جنگ، خشک سالی‌های پیهم و افزایش بی رویه جمعیت درافغانستان از دلایل اصلی افزایش ناداری در این کشور بوده و در سال اخیر هیچ بهبودی در وضعیت مردم رونما نگردیده است.

آقای سالک افزوده است:« تا زمانی که اقتصاد افغانستان از رویکرد های سنتی بیرون نشود و با توسعه سرمایه گزاری، اقتصاد تولیدی نگردد، مردم افغانستان دچار همین وضعیت خواهند بود.»

افزایش بیجا شده های داخلی:

اوچا یا دفتر همآهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد گفته است که تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۴۳۷ هزار تن به علت جنگ و خشک‌سالی در سراسر افغانستان آواره شده اند و فقر و جنگ مانع بازگشت آنان به خانه هایشان شده است.

وضعیت بی‌جاشده‌گان داخلی در این فصل سرما بدتر از آن است که از سوی برخی از نهادها بازتاب یافته است.

نقیب الله یکی از ده‌ها بی جا شده داخلی است که به دلیل تشدید ناامنی مجبور به ترک خانه اش در ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب گردیده است.

او به “دویچه وله” گفته که همراه با چهار تن از اعضای  خانواد اش به مرکز ولایت پناه آورده است.

«مهاجر هستم ، بنابر مشکلات نا امنی در منطقه خود زنده‌گی کرده نمی‌توانم» او که از سه سال به این‌سو همه دارو ندار اش را رها نموده و فرار کرده است گفته که تنها سه سال پیش برایش کمک غذایی شده است وبس.

افزون بر این دفتر همآهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد( اوچا) نگاشته است که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۴۶۴هزارو ۳۰۰ تن از کشور های همسایه به افغانستان برگشته اند که از این میان ۴۴۰ هزار تن از ایران و ۲۵ هزارو ۳۰۰ تن از پاکستان بوده است.

افزون براین، اخراج افغانان از ترکیه نیز در حال افزایش است و درسال گذشته میلادی ۲۲ هزارو ۷۲۳ تن از ترکیه اخراج شده اند. اوچا یا دفتر همآهنگی کمک‌های بشری در افغانستان پیش بینی کرده است که تا آخر سال  نزدیک به یک میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید