بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان وابسته به تطبیق برنامه‌های اصلاحی و بهبود اوضاع امنیتی است

بانک جهانی اعلام کرد که رشد افغانستان از ۲.۹ در صد در ۲۰۱۹ میلادی، امسال به ۳.۳ در صد افزایش خواهد یافت؛ اما در میان مدت انتظار می‌رود که این کشور رشد اقتصادی حدود ۴ درصد را تجربه کند.

اما این بانک تاکید می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به تطبیق برنامه‌های اصلاحی، تداوم کمک‌های جامعه جهانی به این کشور و بهبود اوضاع امنیتی است.

بانک جهانی روز چهارشنبه (دوم دلو) گزارش خود را در مورد افغانستان زیر نام “حرکت در مسیری مملو از ابهامات” همه‌گانی ساخت که در این گزارش آخرین تحولات و پیشرفت مهم اقتصادی افغانستان، پیامدهای ناشی از وضعیت مبهم سیاسی، چگونه‌گی تداوم کمک‌های جهانی به افغانستان و دورنمای توافق سیاسی احتمالی طالبان را بررسی کرده است.

هینری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان هنگام ارایه این گزارش گفت: “طوری که می‌دانیم رشد اقتصادی در ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ سریع‌تر بود؛ اما این رشد کافی نیست، لازم است که معیارهای زندگی برای بخش اعظم افغان‌ها بهبود و فقر کاهش یابد”.

آقای کرالی تاکید کرد که وخامت شرایط امنیتی و ابهام در وضعیت سیاسی – به ویژه روشن‌نبودن نتیجه نهایی انتخابات، گفتگوهای صلح – سبب تضعیف اقتصاد و باور سکتور خصوصی می‌شود.

رییس بانک جهانی تسریع کرد که افزایش بی‌ثباتی سیاسی، کاهش یا قطع غیرمنتظره کمک‌های جامعه جهانی، بیشترشدن منازعات و تحولات منفی، هنوز هم خطراتی فراراه دورنمای رشد اقتصادی افغانستان است.

او افزود: “در كوتاه مدت، دولت باید به پیشرفت در زمینه اصلاحات در امور كسب و كار و مدیریت ادامه دهد، تا اطمینان سکتور خصوصی و شرکای بین‌المللی حاصل شود. جامعه جهانی به کمک‌هایش ادامه دهد. بی‌ثباتی کنونی قابل مدیریت و رشد برای انکشاف در افغانستان قابل دستیابی است”.

آقای کرالی گفت که افغانستان دارای ظرفیت بالقوه تحرک اقتصادی است؛ اما نیاز است که دولت افغانستان محیط مطلوب تجارت و سرمایه‌گذاری را فراهم کند و مبارزه با فساد را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد.

پیش از این اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نشر یک سروی گفته است که وضعیت کاروبار در جریان ۲۰۱۹ میلادی، به دلیل ناامنی، نبود زیربناها، برق و پیچیدگی طی مراحل گمرکی بدتر شده بود.

این اتاق گفته است که ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی سبب شده که در دو سال گذشته بیش از ۳۲۰۰ سرمایه‌گذار سرمایه‌های شان را به ترکیه و ۱۲۰۰ نفر دیگر سرمایه‌های خود را نیز به ازبکستان منتقل کنند.

این گزارش در حالی نشر می‌شود که بر بنیاد یافته‌های ملل متحد، افغانستان برای رسیده‌گی به ۷.۱ میلیون شهروندی که به دلیل جنگ‌های درازمدت و حوادث طبیعی متاثر شده اند؛ در سال ۲۰۲۰ به ۷۳۳ میلیون دالر کمک نیاز دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید