از راهبرد جديد امريکا استقبال مي کنيم

حالا که در استراتيژي جديد رييس جمهوري ايالات متحده امريکا مبارزه با ترور و دهشت در اولويت قرار داده شده است و گفته اند که هدف شان نابودي اين پديده و پيروزي مردم امريکاست، ما اميداوريم که مردم ما نيز از اين پيروزي سهمي داشته باشند.
از دوسال به اين سو وضعيت امنيتي در افغانستان روبه وخامت نهاده است. دليل آن اين است که از يک سو نيروهاي بيشتري از جامعه جهاني و به ويژه امريکا از افغانستان بيرون شده است و نيرو هاي باقي مانده در کار مبارزة عملي با طالبان تروريست پيشه دخيل نيستند و از جانب ديگر، در نزد زعامت کشور پاليسي و راهکار مشخصي در جنگ عليه تروريست هاي طالبي و داعشي وجود ندارد.
در جريان نزديک به سه سال که نيرو هاي دفاعي و امنيتي ما به گونه مستقلانه در گير جنگ با دشمن مي باشند، روش بزن و بگريز، شيوة کار اين نيرو ها شده است و زعامت کشور اجازه نمي دهد تا اين نيرو ها نبرد قاطع و سرنوشت ساز را عليه طالبان در پيش بگيرند.
بسياري از افسران و سربازاني که در کار نبرد با طالبان در شهر ها و ولسوالي هاي کشور مشغول اند به رسانه هاي کشور گفته اند که به آن ها اجازه عمليات قاطع عليه دشمن داده نمي شود.
حالا که امريکا سياست هاي تازه اش را درباره افغانستان اعلام کرده است ما ضمن حمايت از آن اميدواريم که زعامت کشور و مسؤولان نيرو هاي امنيتي و دفاعي کشور نيز در شيوه هاي مقابلة شان با دشمن تغيير وارد کرده قاطعيت و جديت را در پيش بگيرند و نگذارند تا دشمن جسور و جرار تر از اين وارد معرکه شوند و به نيرو هاي ما تلفات وارد کنند و اراضي دولت را زير تصرف خود در آورند.
ما اميدواريم که نيرو هاي امريکايي در عمل در کنار نيرو هاي دفاعي و امنيتي افغانستان در امر سرکوب دشمنان تروريست پيشه مشارکت کنند و کمبود هاي آنان را در اين راستا، جبران کنند.
روشن است که طالبان زماني به جايگاه امروزي شان رسيدند که نيروهاي امريکايي از افغانستان بيرون شدند و شمار اندکي از آنان در افغانستان باقي ماند که بيشترينه سرگرم برنامه هاي آموزشي به نيرو هاي امنيتي و دفاعي ما مي باشند.
اين مسأله حايز اهميت است که بايد به آن توجه کرد که دشمن بيشتر از هر زمان ديگر جسورانه تر و با انگيزه تر گرديده است؛ زيرا با اشغال بيشتر اراضي از نيرو هاي افغان، باورمند شده اند که پيروزي کامل آنان نزديک است و به اين مسأله در تازه ترين اعلاميه شان نيز اشاراتي داشته اند.
ما اميدواريم که نيروهاي امنيتي کشور با قاطعيت وارد معرکه شده و جنگ براي بيرون راندن طالبان و داعشيان را از ولسوالي ها و مناطق دور و نزديک از سر گرفته آن را تشديد کنند.
زعامت کشور و همچنان امريکايي ها بخاطر داشته باشند که ادامه وضعيت کنوني آنان را در افغانستان زمين گير کرده و سبب تقويت تروريست‌هاي طالب و داعشيان و ديگر گروه‌هاي تروريستي در کشور مي شود.
ما بايد مبارزه بي امان عليه دشمن را آغاز کنيم و در اين راه از ايالات متحده امريکا مي خواهيم که در کنار آموزش نيرو هاي افغان، به تقويت، تجهيز و همراهي آنان در امر مبارزه و نبرد با دشمن کمک کنند.
ما نيز آرزوي دستيابي به پيروزي در برابر دشمن را داريم و اين کار در صورتي ميسر است که اراده براي رسيدن به اين امر در نزد سران حکومت افغانستان وجود داشته باشد و به اصطلاح مردم ريگي در کفش نداشته باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید