بی سرنوشتی انتخابات بدامنی را بیشتر می‌سازد

نزدیک به پنج ماه از انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می‌گذرد. این انتخابات همانند انتخابات پنج سال پیش که با میان‌جی‌گری وزیر خارجه وقت امریکا پایان یافت، پر از تقلب و جعل بود و آنچه امروز می‌کشیم نتیجه آن است.

در پنج ماه گذشته دو کمیسیون دست به کار شدند تا این انتخابات را مدیریت کنند. در نتیجه این مدیریت ناسالم بود که شفافیت از سوی کمیسیون انتخابات زیر پا شد. حالا که مسوولیت‌ها به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی سپرده شده است، بیم آن می‌رود هنوز این روند راهی برای حل شدن نیابد.

کشور از نزدیک به یک سال که مسأله انتخابات مطرح شده است در منجلابی از نابسامانی به سر می‌برد. آشفته حالی در اقتصاد، سیاست و امنیت گریبان کشور و مردم را گرفته است. آن‌گونه که دیده می‌شود مسوولان امور مشتاقانه کار نمی‌کنند و این بی میلی‌هاست که وضعیت را بد و بد تر کرده است. همه‌گان به این باور اند که بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور پیوند عمیقی به انتخابات دارد.

تقریباً بسیاری از مسوولان امور در افغانستان همین اکنون در زد و بندهای ناشی از انتخابات گیر مانده اند. بسیاری از عملیات‌های محاربوی بر ضد دشمن در نتیجه نبود سیاست درست نظامی و تغییر و تبدیلی‌های وزیران و مسوولان نهادهای امنیتی و همچنان نبود اراده برای سرکوب لانه‌های دشمن به نتیجه مطلوب نمی رسد.

در سه هفته اخیر تعداد تلفات نیروهای ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی رو به افزایش نهاده است. فرزندان مردم کشته می‌شوند و زعامت کشور و مسوولان نهادهای امنیتی سر به گریبان نمی‌کنند، تا راهکاری برای جلوگیری آن برنامه کنند.

این مسأله حتا روحیه مردم را سرکوب کرده است و آن‌ها را از زنده‌گی و تلاش دل‌سرد ساخته است. ما باور داریم که حکومت هرچه زودتر مردم را از این‌ بن‌بست انتخاباتی رهایی بدهد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی که حالا توپ در میدان آن‌هاست، مسوولیت و وظیفه دارد، تا روند ارزیابی‌ها و بررسی‌هایش را هرچه زودتر تکمیل کند.

معلوم شدن سرنوشت انتخابات سبب می‌شود تا مردم راه شان را انتخاب کنند و مسوولان در نهادهای حکومت نیز دست به کار خواهند شد تا به وظایف شان برسند. امنیت برای مردم خیلی با ارزش و با اهمیت است. تا انتخابات سرنوشتی نیابد، بد امنی همچنان‌بیشتر از پیش خواهد ماند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید