نااميدي مردم از حل بُن بست انتخاباتي!

سرانجام کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نتیجه کارهای بررسی‌اش را از حاصل انتخابات ششم میران در حالی ارایه کرد که مردم افغانستان خسته از اوضاع کنونی و دوام بن بست‌های پیش‌آمده، منتظر بودند . انتخابات ششم میزان پنج ماهه شده است و این همه انتظارها باید با یک فیصله قاطع و کار ساز و سنجیده شده پایان می‌یافت.

کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی، دو ماه و کم و بیش به کارش ادامه داد. این کار ها نتایج مطلوبی که مردم ما متوقع بودند نداده است و یک بار دیگر نشان می‌دهد که کمیسیون‌های انتخابات و بررسی شکایت‌های انتخاباتی هردو هم توانایی مدیریت درست و سالم پروسه انتخابات را نداشتند و هم استقلالیت هردو زیر سوال رفته است.

مردم از همان اول هم باورمند نبودند که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی کار معقول و سازنده‌یی بکند. حالا که ورق رو شد و مردم دانستند، دیده می‌شود که انتظارات مردم ما قرار نیست به این زودی پایان یابد. کاری که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی انجام داده است شمارش آرا در بسیاری ازمحلات را یک بار دیگر فیصله کرده و این به معنای آن است که پروسه انتخابات هنوز هم ادامه می‌یابد و باید چند ماه دیگر برای باز شماری برخی محلات دیگری نیز باید صبر و شکیبایی پیشه کنند.

نکته مهم این است که کمیسیون کاری را در مورد سه صد هزار رای جنجالی نیز انجام نداده است و این کار را بار دیگر به گردن کمیسیون انتخابات انداخته و امیدوارند که این مشکل از آن طریق حل و فصل گردد. فیصله در مورد سه صد هزار رای می توانست سرنوشت باردوم انتخابات ریاست جمهوری را رقم بزند ،ولی دیدیم که هنوز باید پروسه برود جای اولی.

ما باور داریم که نباید به این دونهاد مربوط به انتخابات امید بست، زیرا سرانجام این هردو نهاد به فرمان رییس جمهور ایجاد شده اند و برای او کار می کنند نه برای دموکراسی افغانستان. ما باورداریم که هنوز اراده‌ی سیاسی برای حل و فصل مشکل انتخابات در افغانستان بوجود نیامده است.

هم خارجی‌ها و هم تیم در اقتدار مانده مایل اند وضعیت کنونی بی آن‌که وخیم تر گردد باید حفظ شود تا سرنوشت آینده ریاست جمهوری به زودی روشن گردد.

به باور ما اگر حکومت به ویژه تیم حاکم درقدرت و کمیسیون ها ریگی در کفش ندارند، چرا این‌گونه غیر مسوولانه صحبت می‌کنند؟ ما باور داریم که کمیسیون‌ها شرم کنند و ازمردم بشرمند وبه این غایله هر چه زودتر پایان بدهند و برخی موارد را مشروط به فلان فلان شرایط نکنند و جلو اگر مگرها را بگیرند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید