کافران به مساجد حمله مي کنند!

به دنبال حمله هراس افگنان به مکان‌هاي مقدس در کشور و به منظور دامن زدن شبکه‌هاي استخباراتي به جنگ‌هاي مذهبي، ديروز تروريستان به مسجد امام زمان در خيرخانه کابل حمله کردند که به اثر اين تهاجم تعدادي از نمازگزاران به شمول زنان و کودکان شهيد وزخمي شدند.
ظاهراً داعش مسؤوليت اين حمله را پذيرفت ولي برخي آگاهان باور دارند که در عقب چنين جنايات بازهم شبکه استخبارات پاکستان آي‌اس‌آي قرار دارد و اين شبکه بدنام زير نام هاي گوناگون و با تباني با برخي از دستگاه هاي جاسوسي ديگر مي خواهد کمافي السابق جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد و زمينه‌ي بي اعتمادي ها و نفاق ميان گروه هاي مذهبي و قومي فراهم گردد.
چگونگي اين جنايات نشان مي دهد، مهاجمان که وابسته به هر گروهي باشند، به ارزش هاي ديني و انساني باور ندارند و با توجه به حمله آن ها به مساجد و شهادت نمازگزاران و راه اندازي حملات انتحاري و خودکش، کافر تلقي مي شوند و از دايرة اسلام بنابر آموزه هاي دين بيرون اند و با معاندان اسلام هيچ تفاوتي ندارند.
اما مسؤوليت بيشتر در چنين موارد و جناياتي که از سوي هراس افگنان زير نام دفاع از ارزش هاي دين انجام مي شود، متوجه عالمان دين، خطيبان مساجد و شوراي علما است.
اگر عالمان دين اين مسايل را جدي بگيرند و ترس را به دل هاي شان راه ندهند، بايد از هر وسيله به ويژه منابر مساجد برضد چنين انسان ها و گروه هايي که خون نمازگزاران را مباح تلقي مي کنند، استفاده کنند و به صراحت اعمال گروه هاي هراس افگن را تقبيح و مردم را آگاهي بدهند تا آنها به هيچ صورتي با هراس افگنان از نظر ذهني و عملي همکار نباشند.
متأسفانه در مساجد برخي از ملاامامان به هر دليلي که است در برابر هراس افگنان که دشمنان اصلي اسلام اند، موضع جدي و صريح نمي گيرند و گاهي برخي شان آگاهانه و يا ناآگاهانه از تروريستان حمايت مي کنند.
در حالي که نظاميان پاکستاني از هراس افگنان استفاده ابزاري مي کنند و به منظور عملي شدن اهداف شان در منطقه به صدها مدرسه را تمويل مي دارند و در اين مدارس که بايد طلبه ها علوم اسلامي را بياموزند، بيشتر آموزش هاي نظامي را زير نام جهاد در برابر به اصطلاح کفار فرا مي گيرند که آسيب چنين مدارس از همه اولتر متوجه دين مقدس اسلام است و اين مدارس شبيه همان مسجد ضرار است که منافقان در روزهاي نخست و در زمان پيامبر«ص» آن را بنا گذاشتند تا به مسلمانان ضربه وارد کنند و پيامبر«ص» هدايت تخريب آن را صادر کرد.
به توجه به اين ملاحظات و گفته‌ها، نظاميان پاکستاني ممکن است پس از اين متوسل به توطئه و حمايت بيشتر از گروه هاي هراس افگن شوند تا به زعم خودشان امريکا را که با راهبرد جديد اش پاکستان را حامي هراس افگنان خوانده است در افغانستان شکست بدهند.
نهادهاي کشفي و امنيتي که ضعف شان حال آشکار شده است بايد به اين نکته مهم توجه کنند و پس از اين امنيت مساجد و اماکن مقدس را تأمين بدارند؛ زيرا هراس افگنان وحشي و حاميان بين المللي شان در فکر نفاق مذهبي اند و همه توان شان را مي خواهند در اين راه شيطاني به کار گيرند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید