فاشیستان آتش نفاق قومی را دامن می‌زنند!

در حالی که بحران و جنگ در افغانستان شیرازه آرامش و ثبات این کشور را از میان برداشته است، اما جهانیان در باره این‌که این کشور با اتحاد و همبسته‌گی گذرگاه ملت شدن را بپیماید، باورمند نیستند.

البته دراین سال‌ها شماری از نخبه گان و چهره‌های سیاسی کشور نیز این باور را تبلیغ می‌کنند که بافت قومی این سرزمین، مجال اتحاد آن را گرفته است و باید برای این مسأله اندیشه کرد.

به تازه‌گی جوبایدن نامزد حزب دموکرات امریکا برای انتخابات آینده که در اواخر امسال میلادی صورت خواهد گرفت در سخنانی به این مسأله اشاره کرده است.

او در سخنانی دریک مناظره تلویزیونی انتخاباتی یاد آور شده است که امکان ندارد افغانستان متحد شود. او افزوده است که از افغانستان بار بار دیدن کرده است و مطمین شده که ملت سازی در این کشور امکان پذیر نیست.

این سخنان ازچند منظر قابل بحث است و می توان در این مورد هم همنظر بود و هم آن را رد کرد. افغانستان در گذشته نیز گرفتارمشکلات داخلی بوده است و چند باری نیز مورد تهاجم بیگانه‌گان قرار گرفته است. مردم این سرزمین در این‌گونه موارد پیوسته در کنار هم‌دیگر بوده اند و در برابر دشمنان سرزمین شان متحدانه عمل کرده اند.

تازه ترین مورد در دوره معاصر ایستاده‌گی و اتحاد مردم ما در برابر ارتش سرخ اتحاد شوروی وقت بود که آنان بدون این‌که در میان خویش تفاوت‌های زبانی و قومی قایل باشند، یک‌جا با هم از هر قوم و قبیله‌یی در سنگری واحد از آزادی کشورشان و رهایی سرزمین خویش از تسلط بیگانه‌ها، مبارزه کرده اند.

این اتحاد مانند گذشته ثمره آن پیروزی بوده است. اکنون نیز ما در چنین وضعیتی قرار داریم و در صورتی می‌توانیم بر مشکلات فایق آییم که بازهم متحد باشیم. شماری را این باور است که افغانستان در چند دهه اخیر دچار تحولات اندیشه‌یی گردیده اند. این تحولات، با محرومیت‌ها و عقب مانی‌های اقوام این کشور که از سوی نظام های گذشته بر آن‌ها تحمیل گردیده بود، پیوند عمیق و تنگاتنگ دارد.

مظالم امیر عبدالرحمن، استبداد نادرشاه و یکه‌تازی‌های طالبان در بیست و پنج‌سال اخیر بخاطر رسیدن به قدرت و برقراری نظام تک قومی شان، مظاهری اند که شاید بتوان به سخنان بایدن باور کرد.

مهم اینست که مردم افغانستان هوادار تفرقه و منازعه میان هم‌دیگر نیستند.

هرگاه در آینده نیز جایگاه اقوام در نظام و تقسیم قدرت بر پایه حضور و تنوع اقوام کشور صورت گیرد و همه خود را در آیینه نظام در حال و آینده ببینند، این کشور دچار تنش و گسست اجتماعی نخواهد شد. دشمنان ما تا امروز بسیار کوشیده اند تا انواع جنگ‌ها از جمله جنگ مذهبی را در افغانستان راه اندازی کنند ولی موفق نشده اند. مردم افغانستان در حالی که برای برابری و عدالت مبارزه می‌کنند، به اتحاد و همبسته‌گی شان نیز پابند اند و این راه ادامه خواهد یافت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید