نهادهای امنیتی، گزارش‌ها درمورد بعیض جنسی درصفوف نیروهای امنیتی را رد کردند

وزارت‌های داخله و دفاع ملی با رد گزارش کمیسیون حقوق بشر مبنی بر تبعیض و آزار و اذیت جنسی زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی می‌گویند، فضای مصئون برای زنان در چوکات این نهادها مساعد شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر یک گزارش تازه مدعی شده است درصدی بلندی از منسوبین زن در نهادهای سه گانه امنیتی کشور با تبعیض و آزار جنسی روبرو هستند.
بر اساس این گزارش که در گفتگو با بیش از دو هزار تن از موظفین زن نهادهای امنیتی تهیه شده٬ نزدیک به 40 درصد از وجود تبعیض در زمینه‌های آموزش و ارتقای ظرفیت٬ 53 درصد در برخورداری از حقوق و امتیازات و 6 تا 14 درصد از آزار جنسی و نبود فضای مصئون پرده برداشته‌اند.
نهادهای امنیتی افغانستان اما درصدی‌های بلند این گزارش مبنی بر تبعیض و آزار جنسی زنان در صفوف نیروهای امنیتی را نمی‌پذیرند. به باور سخنگویان نهادهای امنیتی اخیرا فضای مصئون برای اشتغال زنان در صفوف این نیروها مساعد شده است.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله به خبرگزاری “جمهور” گفته: ” تعداد 3 هزار و 787 زن در صفوف پولیس مشغول کار هستند و از ده ماه به این سو فضای مصئون کاری برای‌شان در این چوکات مساعد شده است”.
آقای رحیمی همچنان گفت که رهبری این وزارت دو نهاد ( کشف و ریاست امنیت داخلی) را موظف کرده است که قضایای احتمالی آزار و اذیت و نقض حقوق زنان در صفوف پولیس را در کم‌ترین زمان بررسی و رسیده‌گی کنند.
او تصریح کرد که شماره‌های ارتباطی این بخش‌های خاص در اختیار منسوبین زن در صفوف پولیس نیز قرار گرفته و آنان قادر شده‌اند قضایای آزار و اذیت را بلافاصله پیگیری کنند. وی ادعای سمبولیک بودن حضور زنان در صفوف پولیس را رد کرده افزود که در سطوح بلند تصمیم گیری پولیس، زنان حضور دارند.
آقای رحیمی، خاطر نشان کرد که قضایای آزار و اذیت زنان در صفوف پولیس به صفر کاهش نیافته و ده‌ها مورد از قضایای آزار و اذیت در این وزارت پیگیری شده است.
همچنان فواد امان معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی تاکید کرده که فضایی مصئون برای زنان در صفوف اردوی ملی ایجاد شده است. وی گفت بخش جندر این وزارت مکلفیت خاص برای تعقیب قضایای احتمالی آزار و اذیت جنسی زنان در صفوف این نیروها را به عهده گرفته است.
آقای امان افزوده که توجه خاص برای بهبود وضعیت زنان در صفوف اردو وجود دارد و امتیازات بیشتر نیز برای زنان در چوکات اردو لحاظ شده است. وی تاکید کرد که هیچ مورد از قضایای آزار و اذیت زنان در صفوف اردو تاکنون در این وزارت ثبت نشده است.
معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی خاطر نشان کرد که تعداد موظفین زن اردوی ملی هم اکنون به دو هزار تن می‌رسد و وزارت دفاع برنامه افزایش حضور زنان در این چوکات را نیز روی دست دارد.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید