دو رییس جمهور دریک اقلیم!

در حالی که بحران انتخابات کشور ادامه دارد، به نظر می‌رسد که هردو طرف همچنان مصرانه باور دارند که برحق اند و رییس جمهوری، برای اجرای مراسم سوگند وفاداری آماده‌گی می‌گیرند. این آماده‌گی‌ها زمانی آغاز گردید که چند روزی از اعلام نتایج انتخابات گذشته بود، اما در یک اقدام تازه امریکا به هردو نامزد مطرح که رای بیشتر را نسبت به دیگران دارند، اخبار کرده است که اجرای مراسم تحلیف به عقب افتد. این کشور دلیل آورده که این دودسته‌گی‌ها می‌تواند پروسه صلح طالبان و امریکا را آسیب برساند.

در چنین وضعیتی که مردم نگران آینده هستند، ویروس کرونا نیز دامن مردم را گرفت و این کار اعتماد و اطمینان آنان را بر هم زده است. از همین رو مردم می‌خواهند این مشکل حل گردد. به همین سبب گروه کاری مشترک جامعه مدنی از تنش‌های انتخاباتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته برای حل این تنش هرچه زودتر وارد عمل شود.

این گروه می‌افزاید که هرگاه معضل ناشی از انتخابات حل نشود و رقابت دو تیم سیاسی همچنین ادامه پیدا کند، خطر بیشتر شدن بحران جنگ‌های داخلی بیشتر و فرصت صلح را تهدید می‌کند.

این نهادها از سران حکومت و تمامی رهبران سیاسی خواسته تا حل بحران را سرلوحه کارشان قرار داده و در پرتو منافع ملی کشور و مردم اقدام کنند. به نظر می‌رسد که شاید داکتر غنی، به تقاضای امریکا در مورد به تعویق انداختن مراسم تحلیف پاسخ رد داده است و این تیم به روز پنجشبه این مراسم را انجام دهد.

انجام مراسم تحلیف برای دو رییس جمهور در افغانستان می‌تواند نشانه بدی باشد. ما باور داریم که مسایل انتخابات کنونی در افغانستان، پیچیده تر شده می رود. هنوز امریکا انتخابات افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. این موضوع ما را بر سر دو راهی قرارمی دهد که ما نتوانیم تصمیم درستی در این راستا اتخاذ کنیم.

کشورهای دیگر جهان نیز تا حال تصمیم خویش را در مورد انتخابات افغانستان اعلام نداشته اند و این بد ترین و نومید کننده ترین کار برای افغانستانی ها می‌باشد.

ما باور داریم که افغانستان بر سر دوراهیی قرار دارد که عبور به هر راه آن به معنای گذشتن به سوی تجزیه می‌باشد. ما توقع داریم که کشورهای دوست جهان و سازمان ملل باید با پا درمیانی‌ها میان هردو طرف، به این غایله پایان بدهند و افغانستان را از بدبختی‌یی که در پیش رو دارد نجات بدهند. ادامه بحران انتخابات می‌تواند پروسه گفت‌وگوهای صلح را آسیب برساند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید