بسمه تعالي اعلاميه جامعه روشنفکران ديني افغانستان در پيوند به حمله تروريستان به مسجد امام زمان

خداوند کريم در قرآن مجيد وفرقان حميد مي فرمايد که اگر کسي مؤمني را به قصد وعمد به قتل برساند پس جزاي اوست آتش جهنم (الايه) .
حمله تروريستي روز جمعه بر مسجد امام زمان در ناحيه يازده شهر کابل که منجر به شهادت وزخمي شدن حدود نود نفر از نمازگزاران شد هيچ توجيه شرعي نداشته وعاملان اين خون‌ريزي هولناک کساني اند که اصلاً اعتقادي نسبت به دين و روز آخرت و دادگاه الهي ندارند.
از جانب ديگر توطئه خطرناکي در حال وقوع است که مي خواهند برادران سني وشيعه در افغانستان به قتل وقتال همديگر پرداخته وبارديگر خون مسلمان توسط مسلمان جاري شود. اين دسيسه زيرنام جنگ مذهب آتشي خانمانسوزي خواهد بود که کيان کشور را به خطر مواجه خواهد ساخت . طراحان جنگ شيعه وسني علاقه‌مند اند که افغانستان، سوريه وعراق جنوب آسيا شود تا آنها به اهداف شوم ، شيطاني و پليد شان برسند.
مجمع روشنفکران ديني افغانستان بادر نظرداشت وضع حساس کنوني کشور و دسيسه هاي پنهان وآشکار دشمنان افغانستان مراتب آتي را اعلام داشته از مراجع عظام وعلماي کرام تقاضا مي نمايد که مسؤوليت ديني و اسلامي شان‌را ادا نموده نگذارند که گروهک داعش ويا سازمان هاي تروريستي چند مليتي به اهداف شوم شان در کشورما نايل گردند.
• شوراي سرتاسري علماي افغانستان بايد حمله برمسلمانان ومساجد را محکوم نموده و آنرا غيرشرعي اعلام نموده عاملان آن را مرتد و يا خارج ازدين اعلام کند.
• کنفرانس بين المللي علماي جيد ديني شيعه وسني هرچه زودتر در شهرکابل برگزار شود ودر آن همة علما از سازمان هاي تروريستي که بنام دين آدم مي کشند بيزاري شان را اعلام بدارند.
• کميته دايمي از علماي حنفي و جعفري براي مقابله فکر ي با تفکر افراطيت ديني ايجاد شود تا مسلمان ها رهنمايي سالم گردند.
• دولت افغانستان بايد جهت تأمين امنيت شهروندان کابل بذل مساعي نموده عاملان اين گونه اعمال ضد اسلامي و انساني را که گرفتار مي شوند به اسرع وقت محاکمه و مجازات کند.
• سکوت در برابر حملات تروريستي از سوي علماي دين هيچ مبرر شرعي نداشته جز همکاري ويا ترس توجيه ديگري ندارد.
• رهبران برخي از احزاب سياسي که درمورد هر رويدادي دست به گردهمآيي مي زنند نبايد در برابر ظلم داعش وسازمان هاي تروريستي خاموشي اختيار کنند، آنهايي که خاموش مي مانند ويا اين اعمال ضد اسلامي را توجيه مي کنند در حقيقت هميار وهمکار گروه هاي تروريستي تلقي شده که نبايد مراجع قانوني از کنارشان به آساني بگذرند.
• ملت مسلمان افغانستان بايد با وحدت ويک پارچه‌گي توطئه دشمنان کشور واسلام را خنثي نموده در کنارهم وباهم در برابر قاتلان ، متحجران ، جواسيس و دشمنان افغانستان به صورت يک پارچه قيام نمايند.
ومن الله التوفيق
جامعه روشنفکران ديني افغانستان
شهر نوکابل
چهارم سنبله سال 1396 خورشيدي

اشتراک گذاری:

نظر بدهید