وزارت شهرسازی: 5.5 میلیون جریب زمین دولتی سروی و ثبت گردیده است

وزارت شهرسازی و اراضی کشور می‌گوید که در جریان یک سال اخیر 5.5 میلیون جریب زمین دولتی و نیم میلیون جریب علفچر سروی و ثبت گردیده است.
محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، روزچهارشنبه (7 حوت) در برنامه “پاسخ‌دهی حکومت به ملت” در کابل گفت: “وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامه بانک زمین دولتی روند ثبت زمین‌های دولتی و ملکیت های عامه تحت استفاده دولت را آغاز کرده و در جریان یک سال اخیر 5.5 میلیون جریب زمین دولتی و نیم میلیون جریب علف‌چر سروی و ثبت گردیده است”.
آقای پیکار بیان داشت، روند بهره‌گیری از زمین‌های ثبت شده دولتی آغاز شده است و در یک سال اخیر 20 هزار جریب زمین دولتی برای تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه در ولایات مختلف کشور و 20 هزار نمره رهایشی برای عودت کنندگان و بی‌جا شدگان داخلی در کابل، هرات و ننگرهار توزیع شده است.
وزارت شهرسازی و اراضی افزود: وزارت شهرسازی و اراضی ضمن انجام فعالیت‌های عمده در بخش تخنیکی مسکن؛ پروژه‌‌‌های چون شهرک‌ رهایشی خواجه رواش، شهرک‌ امارات متحدۀ عربی، شهرک‌ خوشحال خان مینه و بلاک پانزدهم مکروریان چهارم را با رقم مجموعی 5764 اپارتمان تکمیل و به بهره برداری سپرده است.
به گفته او، از سوی دیگر هم اکنون کار اعمار شهرک پیروزی، شهرک سنایی غزنوی، شهرک لاله، شهرک قطری‌ها، شهرک رهایشی چینایی‌ها، شهرک رهایشی قالین بافان، شهرک سعادت برای عودت کننده‌گان در هرات و شهرک التفات در کابل مجموعاً با داشتن 5416 اپارتمان و 22300 نمره رهایشی در جریان است.
در همین راستا حدود 55 هزار جریب زمین دولتی به منظور توزیع به ورثه شهدای نیروهای قهرمان دفاعی و امنیتی کشور تخصیص یافته و به زودی با طی مراحل رسمی به آنان توزیع می‌گردد.
پیکار گفت که طی سال 1398 خورشیدی، وزارت شهرسازی و اراضی مجموعاً 505 پروژه ساختمانی شامل 312 پروژه جدید ساختمانی و 193 پروژه انتقالی سال 1397 خورشیدی را تحت کار داشته که از این جمله کار تطبیق 160 پروژه ساختمانی آغاز شده، 24 پروژه ساختمانی به اداره تدارکات ملی محول گردیده و 321 پروژه باقیمانده در مرحله دیزاین و تدارکات قرار دارد.
او بیان داشت که روند اجاره دهی زمین‌های دولتی به سکتور خصوصی از 53 مرحله مغلق و زمان‌گیر به 11 مرحله ساده و آسان کاهش یافته که در نتیجه، 164 هزار جریب زمین دولتی به سکتور خصوصی به اجاره داده شده است.
وی گفت که وزارت شهرسازی و اراضی به منظور تامین حق دسترسی مردم به معلومات، رعایت شفافیت و حسابدهی در امر تطبیق پروژه‌های ساختمانی و ارائه معلومات دقیق و به موقع از پیشرفت کار پروژه‌های ساختمانی، سیستم آنلاین گزارش دهی پروژه های ساختمانی را ایجاد کرده و این سیستم اکنون از طریق ویب سایت وزارت شهرسازی و اراضی قابل دسترس است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید