در مراسم به خاکسپاري شهداي مسجد امام زمان: هراس افگنان در خانه خدا و در برابر خدا جنگيدند آنها نمازگزاران زن را با گلوله و کارد و چاقو به قتل رسانيدند

پيکرهاي شهدايي که روز جمعه سوم سنبله از سوي تروريستان در مسجد اما زمان واقع خيرخانه شهر کابل به قتل رسيده بودند، ديروز در محوطه همان مسجد به خاک سپرده شدند.
به گزارش خبرنگار روزنامه آرمان ملي، در اين مراسم خاکسپاري که اعضاي خانواده شهدا و دوستان شان اشتراک کرده بودند، شاهدان عيني از جنايات، وحشي گري و نا مسلمان بودن تروريستان قصه هاي دلخراش کردند و گفتند تروريستان روز جمعه در خانه و در برابر خدا(ج) جنگيدند و تعدادي از نمازگزاران از جمله زنان را ابتدا با گلوله و پس از با چاقو و کارد به قتل رسانيدند.
به همينن گونه دراين حادثه شماري از نسخه هايي قران‌کريم و کتب ديني سوخته و مسجد ويران شده است.
در گزارش آمده است که آثار خون هاي ريخته شده و کفش هاي نماز گزاران هنوز در مسجد باقيمانده و آثار بي رحمي، قساوت ووحشي گري هراس افگنان در مسجد نمايان است و برخي از اعضاي خانواده هاي قربانيان در شاک به سر مي برند.
ميرزا حسين به آ رمان ملي گفت که حادثه کربلا در مسجد امام زمان دوباره تکرار شد و هراس افگنان بدتر از يزيد و شمر در برابر نمازگزاران رفتار کرده اند.
برخي از اعضاي اين خانواده ها با قهر وغضب از رهبران حکومت خواستند تا از قدرت کنار بروند و شعار مرگ به دولت مزدور و کثيف را يکي از آنها با صداي بلند سر مي داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید