يوناما حمله تروريستي به مسجد امام زمان شهر کابل را جنايت جنگي خواند

دفتر معاونيت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) حمله مهاجمان مسلح به مسجد امام زمان شهر کابل را جنايت جنگي خوانده است.
يوناما ديروز با نشر اعلاميه‌اي، حمله روز جمعه مهاجمان مسلح به مسجد امام زمان واقع در منطقه قلعه نجاران در مربوطات حوزه يازدهم امنيتي شهر کابل را به شدت محکوم کرده است.
در اعلاميه به نقل از توبي لنزر معاون نماينده خاص سرمنشي ملل متحد براي افغانستان و سرپرست يوناما آمده:« در اين اواخر حملات پيهم که شيعيان را در عبادت گاه هاي‌شان هدف قرار مي دهد، قابل توجيه نيستند».
وي افزوده: «حملاتي که عليه تجمعات وعبادتگاه ها انجام مي شوند ناقض جدي قانون بين المللي بوده و مي توانند جرايم جنگي محسوب گردند.”
يوناما تأکيد کرده است که قانون بشردوستانه بين المللي حمله عمدي بر غيرنظاميان و دارايي هاي‌شان به شمول عبادتگاه ها را منع قرار داده و طرف هاي درگير را مؤظف ساخته است تا زمينه فعاليت علماي دين را فراهم نمايند.
بر اساس معلومات يوناما، حمله روز گذشته ششمين حمله در سال جاري مي باشد که مساجد شيعيان در افغانستان را هدف قرار داده و مجموعاً باعث کشته شدن حداقل 64 غيرنظامي و زخمي شدن 118 تن ديگر گرديده است. از ميان اين رويداد ها، چهار حمله در هرات و دو حمله در کابل رخ داده است.
گفتني است که سازمان نظارت از حقوق بشر حمله روز جمعه در مسجد امام زمان را به شدت محکوم کرده و آن را جنايت جنگي خوانده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید