طالبان کرام! جهاد شما در افغانستان پایان یافت

مکارم

طالبان با امریکایی ها توافق کردند که پس از این جنگ نمی کنند، یعنی طالبان پس از این به اصطلاح جهاد شان را علیه اشغال‌گران و کفار پایان می‌دهند و امریکا هم به تدریج نیروی خودش را از افغانستان بیرون می‌کند. طالبان به همین بهانه چندین سال در برابر حکومت و نیروهای ملی افغانستان نیز جنگیدند و با راه اندازی حملات انتحاری و دیگر عملیات نظامی به هزاران شهروند کشور را شهید و زخمی کردند و تأسیسات عام المنفعه را نابود ساختند.

برای تداوم جنگ در افغانستان، نظامیان پاکستانی و برخی از شیخ‌های عرب طالبان را حمایت نظامی و مالی کردند و به همین منظور بود که بیشتر مردم افغانستان طالبان را سربازان پاکستانی می خوانند و گروه طالبان در زمان حاکمیت پنج ساله شان اهداف شوم پاکستانی‌ها را در کشور عملی کردند و برخی از سرچشمه‌های اقتصادی و میراث فرهنگی و باستانی کشور از جمله تندیس‌های بامیان، آثار نگارستان ملی و موزیم ملی را نابود کردند، کاریزها را کور نمودند و تاکستان های شمالی را آتش زدند.

در جریان همین چند سال اخیر طالبان به صدها ساختمان دولتی و پل و پلچک را با کارگذاری ماین‌ها تخریب و جنرالان پاکستانی را خرسند ساختند تا جایی که پاکستانی ها، حمایت از طالبان را جزء منافع ملی شان تلقی کردند و اگر کدام شهروند پاکستانی در مخالفت با طالبان سخن زده باشد، وی را به عنوان خاین ملی عنوان کردند. اما سرانجام پس از مذاکرات نفس گیر، امریکا با پاکستان و طالبان کنار آمد و توافق‌نامه میان آن‌ها به امضا رسید.

با این توافق و گردن ماندن طالبان به امریکایی‌ها، جهاد طالبان در کشور پایان یافت و نباید پس از این پاکستانی ها به طالبان دستور جهاد را صادر کنند. موضوع قابل دقت این است که طالبان پس از توافق با امریکایی‌های کافر! پایان جنگ بر علیه مردم افغانستان را اعلام نکرده اند و در این هفته شماری از رسانه ها گزارش دادند که طالبان در برخی از مناطق به نیروهای امنیتی کشور حمله کرده اند.

با این ملاحظه، طالبان باید کلاه خودشان را پیش روی خود گذاشته و فکر کنند که چگونه جهاد شان را در برابر کفار پایان داده اند، اما به کشتار مردم افغانستان ادامه می‌دهند؟ جنگ طالبان در برابر نیروهای ملی کشور هیچ توجیه شرعی ندارد و باید طالبان وفرماندهان آن‌ها در مغایرت به آموزه‌های صریح دین اسلام قرار نگیرند و اگر کدام جنرال پاکستانی هم به آن‌ها دستور دهد، از دستور او سرباز زنند و از اسارت خودشان را نجات دهند تا سرانجام مذاکرات صلح نتیجه بدهد و مردم به آن‌ها اعتماد کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید