سنگ آسمانی بزرگ به سمت زمین در حرکت است

ادارۀ ملی تحقیقات فضایی ایالات متحده (ناسا) گفت است که یک شهاب‌سنگ به اندازۀ یک ساختمان بزرگ به سمت زمین در حرکت است.

ناسا گفته است که این سنگ به مداری نزدیک می‌شود که احتمال دارد به صورت خطرناکی در مسیر کره زمین قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های سنگ‌های آسمانی گفته است که این شهاب‌سنگ بزرگ با سرعت بیش از ۳۲ هزار کیلومتر در ساعت به سوی زمین در حرکت است.

براساس تصاویر دریافتی از ماهواره‌های ناسا، این شهاب سنگ نزدیک به ۴۴ متر عرض دارد و کمی کوچکتر از برج آب مشهور شهر شیکاگو است.

با اینحال، کارشناسان ناسا گفته اند که ورود این شهاب سنگ به مدار زمین و برخورد آن با کرۀ خاکی به احتمال زیاد سبب بروز فاجعه نمی‌شود.

کارشناسان ناسا پیش‌بینی کرده اند که این شهاب‌سنگ در صورت ورود به جو زمین آتش گرفته و باعث یک انفجار بزرگ و نیرومند آسمانی می‌شود.

دانش‌مندان گفته اند که بخش عمدۀ انرژی ناشی از انفجار این سنگ به سمت فضا رفته و از جو زمین خارج می‌شود؛ اما بخشی از این انرژی ممکن به سمت زمین آمده و سبب آسیب به ساختمان‌ها، شکستن شیشه‌ها یا مصدومیت باشنده‌گان مناطقی شود که انرژی در آن فرود می‌آید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید