درامه کمیدی جمهوریت پایان یافت

مکارم

با آن که تلاش ها برای رفع اختلافات میان داکتر عبدالله و داکتر غنی انجام شد تا آن‌ها بتوانند در زیر چتر یک حکومت به کار شان ادامه بدهند، اما خلیل‌زاد فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان موفق نگردید تا مواضع این دو دسته انتخاباتی رقیب را نزدیک کند و سرانجام دیروز در سپیدار عبدالله و در ارگ غنی سوگند یاد کردند و هردو خود شان را رییس جمهور منتخب خواندند.

جالب این است که هر دو تن یعنی غنی و عبدالله دست روی کتاب خداوند(ج) گذاشتند و گفتند که قانون اساسی افغانستان را احترام و مطابق آن عمل می دارند و از جمهوریت حمایت و دفاع می کنند. اما مردم کشور با تجربه یی که از چند دور انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در کشور دارند و چگونه‌گی حکومت‌داری رهبران حکومت را به چشم سر مشاهده کرده اند، دیگر به این شعارهای فریبنده باور نخواهند کرد و خوب می‌دانند که همین رهبران حکومت در همین هژده سال قانون اساسی را نقض کرده اند و به چشم مردم خاک پاشیده اند.

همین که شخصی به عنوان زعیم و رهبر به کرسی ریاست جمهوری رسیده، در فکر این گردیده که چگونه قدرت‌اش را ابقا کند. این رهبران در قدم نخست کمیسیون‌های انتخاباتی را با زر، زور و تزویر، تسلیم خود شان کرده اند و نهادهای انتخاباتی با توسل به خیانت نتایج انتخابات را به نفع نفر ارگ که همه قدرت را در دست داشت، اعلام کرده و این سلسله خیانت و غداری تا به امروز ادامه داشت.

عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی سبب شده که مردم دیگر به هیچ عنوانی به این کمیسیون باور و اعتماد نکنند و نتیجه آن دفن دموکراسی و جمهوریت تا سال‌های سال در کشور خواهد بود.

اگر کدام معجزه یی رخ بدهد و کدام اداره عادل و مردمی در کشور به وجود آید باید در قدم اول مسوولان کمیسیون های انتخاباتی و رهبرانی که خود شان را با تقلب به کرسی ریاست جمهوری رسانیدند و قدرت شان را تمدید کردند، به پای میز محاکمه کشانیده شوند و جزای این خیانت ملی شان را ببینند در غیر آن درامه کمیدی جمهوریت و دموکراسی در کشور پایان یافته و نباید به اصطلاح رهبران حکومت پس از این خود شان را فریب بدهند و فکر کنند که مردم را اغفال می‌توانند.

از سوی دیگر خارجی ها هم در فکر نهادینه شدن دموکراسی و جمهوریت در افغانستان نبودند و نیستند و فقط از واژه های دموکراسی و حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کنند و گاهی خود شان در تقلب‌های انتخاباتی دست داشتند و از متقلب دفاع و حمایت کرده اند. با این ناامیدی‌ها روشن نیست که آینده کشور و مردم چه خواهد شد؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید