تفاهم کنید که وضع مردم بسیار اسفبار است!

در حالی که قرار است فهرست هیأت مذاکره کننده از سوی حکومت نهایی شود و مذاکرات میان افغانستانی‌ها آغاز گردد، تا هنوز اختلاف میان دسته‌های انتخاباتی حل نشده و مردم ازاین بابت بسیار نگران استند.

برخی از سرمایه گذاران از ترس احتمال درگیری میان گروه‌ها و دسته‌های انتخاباتی جرأت کار اقتصادی در داخل کشور را ندارند و همه منتظر اند که حکومت و اداره‌یی قابل قبول برای همه طرف‌ها ایجاد شود تا آن‌ها با خاطر آرام و آسوده به کسب و کارشان بپردازند.

اکنون بیشترآگاهان بارملامتی را بالای کمیسیون انتخابات می‌اندازند که چرا نتایج انتخابات را شفاف اعلام نکرد. به همین منظور دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری داکتر عبدالله، فیصله کمیسیون مبنی بر پیروزی داکتر غنی را به عنوان رییس جمهور نمی پذیرند و استدلال می دارد که آقای غنی رای شفاف و بایومتریک شده را با خود نداشت و کمیسیون با تخطی و بدون درنظرداشت اصول و طرزالعمل، وی را رییس جمهور معرفی کرد، در حالی که دسته انتخاباتی دولت ساز با اعمال نفوذ در کمیسیون انتخابات و تقلب و یا به قول دسته انتخاباتی هم‎گرایی با کودتای انتخاباتی، سرنوشت انتخابات را رقم زد. اما هواداران اشرف غنی، وی را رییس جمهور قانونی و مطابق قانون اساسی و فیصله کمیسیون انتخابات می خوانند.

این اختلافات نظر سبب شد تا داکتر عبدالله خودش را در سپیدار و داکتر غنی در ارگ که هردو نهاد از همدیگر بیش از صد متر فاصله ندارد، رییس جمهور بخوانند. اگر این دو عالی جناب مشکل شان را از راه گفت‎وگو، مذاکره و تفاهم حل نکنند، احتمال زیاد درگیری میان این دو دسته انتخاباتی متصور است و امکان آن هم می‌رود که اگر این درگیری‌ها کنترل نشود، شعله‌های آن همه کشور را به آتش خواهد کشید.

با توجه به همین ملاحظات، باید هردو طرف منافع علیای کشور و مردم را در نظر گیرند و تلاش نمایند تا دیدگاه‌های شان را نزدیک سازند و با تفاهم یکدیگر به یک اداره ی همه شمول که هردو طرف آن را شعار می‌دهند، توافق کنند و قناعت یکدیگر را فراهم نمایند.

اگر این اختلاف ها از راه گفت‌وگو حل نشود ایجاد هیأت مذاکره با طالبان نیز با چالش و مشکلات رو به رو خواهد شد و الی زمانی که هیأت از همه جریان ها نماینده گی نکند مذاکره طالبان نیز نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

این مأمول در صورتی برآورده خواهد شد که رؤسای جمهور ما! از خودخواهی شان بگذرند و بدانند که بدون مشارکت همه، هیچ مشکل کشور حل نمی شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید