از خدا بترسید!

همچنان که شمار مبتلایان به کوید نزده در افغانستان روز به روز بالا می‌رود، نگرانی‌های مردم نیز رو به فزونیست. این نگرانی‌ها بیشتر به همه گیر شدن کوید نزده و افزایش قیمت موادغذایی و ادویه‌های مختلف و حتا قحطی مواد غذایی می‌باشد.

بسته بودن سرحدات کشور های همسایه نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است چنانچه دیروز پاکستان سرحداتش را با افغانستان به خاطر ترس از ورود بیماران حامل کوید نزده به آن کشور بسته است. این کار باعث شد مواد غذایی از جمله آرد، برنج و روغن در بازارهای پایتخت به گونه حیران کننده یی بالا رود.

مردم از ترس نایاب شدن مواد غذایی به دکان ها مراجعه کردند و این کار به دکانداران انگیزه آن را داد تا نرخ های برخی اقلام غذایی را بلند ببرند. این کار در حالی صورت می‌گیرد که دیریست حکومت از کنترل نرخ هادر بازار ها کناره‌گیری کرده است و آن را به سیاست بازار آزاد که حکومت آن را قانونی ساخته و به آن متعهد می باشد، نسبت می‌دهد. اما در این میانه مسایل دیگری نیز سبب می‌شود که دکانداران دست به افزایش مواد غذایی و برخی از مواد اولیه بزنند.

این مسأله همانا سستی ایمان و نامسلمانی‌های دکانداران می‌باشد که با بی عاطفه گی شلاق گرانی را بر فرق مردم بینوا و بیچاره ما فرود می‌آورند تا سود کنند. در این بین محتکرین که افراد ستم‌گر و خدا ناترس هستند، برای این که مواد در بازارها گران شود و آنان بعدتر با عرضه مواد احتکار شده سود های کلان تر ببرند، دست به احتکار می‌زنند.

در چنین وضعیتی که تازه گرانی مواد و انسداد بنادر آغاز یافته است، این شداید و مظالم دکان‌داران بار گرانی است که مردم ما را می‌آزارد. دکان‌داران از یاد برده اند که مردم همه فقیر و بینوا هستند و درآمد ناچیزی دارند و حتا اکثریت مردم ما بیکار و محتاج اند. دولت از همان آغاز بحران جهانی کرونا در این مورد بی تفاوت بوده است.

مدتیست که ادویه فروشی‌ها و دکان‌هایی که مواد بهداشتی می فروشند، نیز شمشیر ستم بر روی مردم کشیده و برخی از اقلامی را که برای مبارزه با کرونا ضروریست، قیمت کرده اند. حتا آنان نیز دست به احتکار این مواد زده اند. چنانچه دیده می‌شود، مواد انتی سپتیک و ماسک و برخی دیگر اقلام امروز تا چند برابر قیمت شده اند، زیرا تورید کننده‌گان و حتمی خود دکانداران به پنهان کردن این مواد دست زده اند. مردم ، از اولین اقدام پولیس در بستن دکان‌هایی که آرد و دیگر مواد غذایی را بلند برده اند، استقبال کرده اند. ما امیدواریم که حکومت اقدام جدی در این راستا نموده جلو گران فروشی‌ها را بگیرند تا مردم فقیر بیشتر از این گرفتار مشکلات نگردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید