خبرنگاران امتیازات و حقوق ناکافی دارند!

دیروز، روز خبرنگاران بود و گپ و گفت ما در باره آن، برای امروز ماند. خبرنگاران پایه‌های خبررسانی و آگاهی‌دهی به مردم اند تا چشم و گوش آنان را باز کنند و از کنه واقعات و رویداد ها به آنان خبر بدهند.

خبرنگاری پیشه دشوار و سختی است و این گزارشگران حتا تعداد زیاد شان همه ساله در برخی از نقاط دنیا از جمله در افغانستان جان‌های عزیز شان را در راه انجام وظیفه از دست می‌دهند.

در افغانستان نیز خبرنگاران با فداکاری و جانفشانی‌های فراوان سال‌های درازی می‌شود که در این راه گام برمی‌دارند تا مردم شان از تازه‌ترین رویدادهای کشور و جهان خبر شوند، اما آیا خبرنگاران در راستای خبر رسانی و آگاهی‌دهی به مردم در محل کار و بیرون از آن مشکل‌هایی ندارند و آیا به راستی این سربازان عرصه خبررسانی امکانات، جایگاه و حقوق مناسبی هم در بدل اجرای وظایف سخت و دشوار شان دریافت می‌کنند؟

پاسخ به این سوال‌ها برای هر کسی آسان است- بلی آنان مشکل و دشواری‌های فراوانی دارند، جایگاه آنان در میان اصحاب رسانه‌ها و مردم مطلوب نیست و بیشترین آنان حقوق و امتیازات مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند.

با بوجود آمدن حکومت پسا طالبانی، بازار رسانه‌های گوناگون در کشور رونق گرفت. به وجود آمدن تلویزیون‌های خصوصی، روزنامه‌ها و هفته‌نامه و جراید و مجلات آزاد و غیر وابسته به دولت، دوران باشکوهی در عرصه خبر رسانی و آگاهی‌دهی در کشور ماست و معلوم است که این خبرنگاران هستند که چرخه‌های صدها رسانه دیداری، شنیداری و چاپی را می‌چرخانند تا مردم در گوشه گوشه کشور به مردم خبر برسانند و آنان را از رویدادهای جهان و کشور آگاه سازند. جنگ و بدامنی زنده‌گی شغلی آنان را تهدید می‌کند و در این سال‌های خون و آتش ده‌ها خبرنگار در کشور ما در راه انجام وظایف شان شهید شده اند.

ما باور داریم که خبرنگاران در کشور ما همانند دیگر کارکنان در دم و دستگاه دولت حقوق و امتیازات ناکافی دارند، ولی این قدر است که آنان پس از بازنشسته‌گی، چیزی به نام حقوق بازنشسته‌گی دریافت می‌کنند، ولی خبرنگارانی که در رسانه‌های آزاد و خصوصی شاغل هستند، هنوز هم از مزایای حقوقی بهره نمی‌برند.

هرچند قانونی در این مورد نافذ شده است، ولی خبرنگارانی که از وظایف شان پس از سال‌ها کار توسط مالکان رسانه ها بیرون می‌شوند، در برابر آنان احساس مسوولیت نمی‌کنند. ما ضمن این‌که آرزوی بهبود وضعیت حقوقی خبرنگاران هستیم، آرزو داریم تا این قشر آگاهی رسان به مردم، جایگاه شان در میان مردم و رسانه‌ها بهبود یابد و دولت نیز در دادن اطلاعات به آنان در زمینه‌هایی که مطالبه می‌شود، کوتاهی نکند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید