کنار هم قرار بگیرید!

وزیر خارجه امریکا دیروز وارد کابل شد و باداکتر غنی و داکتر عبدالله دیدار کرد. این سفردرحالی انجام می شود که اختلافات میان دسته های انتخاباتی به رهبری عبدالله و غنی تا اکنون حل نشده است.
کمیسیون انتخابات پس از گذشت شش ماه محمداشرف غنی را پیروز انتخابات اع الم کرد، اما دسته انتخاباتی ثبات و هم گرایی این تصمیم کمیسیون انتخابات را نه پذیرفت و کمیسیون را به تقلب کاری به نفع تیم دولت ساز متهم کرد.
این اختلاف ها درحالی بالا گرفته است که توافق نامه امریکا با طالبان امضا شده و قرار است حدود پنج هزار زندانی طالب از محابس کشور آزاد شوند و مذاکرات بین الافغانی آغاز گردد. به همین گونه تنش میان غنی و عبدالله سبب شده است که فهرست هیأت مذاکره کننده با طالبان نهایی نشود و برخی از نماینده گان گروه های سیاسی به تیم ارگ اتهام وارد می کنند که می خواهد درترکیب هیأت افراد خود را شامل سازد تا در مذاکرات با طالبان دست بالا داشته باشد و امتیاز بگیرد.
از سوی دیگر شیوع مرض جهانی کرونا مردم افغانستان را تهدید می کند واگر از سوی حکومت تدابیر لازم گرفته نشود بعید نیست نظم نسبی در کشور برهم خواهد خورد و افغانستان در بحران عمیق دیگر فرو خواهد رفت. بیکاری ب الی دیگری است که دامن گیر مردم شده است. سرمایه داران و ثروت مندان با ناامیدی از آینده
کشور شان و نا امنی ها و آدم ربایی ها نمی توانند جرأت کنند تا درداخل افغانستان سرمایه گذاری کنند .
بیشتر متشبثین خصوصی سرمایه های شان را به بیرون انتقال داده اند و این سبب شده که لشکر بیکاران با گذشت هر روز بیشتر شود و گروه های جنایی دست به جنایات مزید بزنند.
با توجه به همین گفته ها باید رهبران سیاسی به وضعیت خراب مردم و کشور توجه کنند و نسبت به خواسته های یکدیگر شان انعطاف نشان بدهند و به یک اداره مشترک توافق نمایند.
آقایان غنی وعبدالله از فرصت سفر وزیر خارجه امریکا استفاده کنند و به همین بهانه در کنار هم قرار بگیرند و از خودخواهی ها و امتیازگیری به نفع تیم شان خودداری نمایند و بر سر یک حکومت همه شمول توافق کنند که در آن صورت هم مشکل صلح در کشور حل خواهد شد و هم در کشور ثبات سیاسی واقتصادی به وجود آید و مردم از این حالت رقت بار رهایی یابند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید