دو طرح ۵.۶ تریلیون دالری دولتو کنگره امریکا برای مقابله با ویروس کرونا

وزیر مالیه امریکا گفته است که بسته حمایتی که دولت این کشور برای مقابله با پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد ایالات متحده در دست تهیه دارد نیازمند چهار تریلیون دالر نقدینگی است. استیو منوچین، در گفتوگو با تلویزیون «فاکسنیوز» گفته است: بر اساس یکی از بندهای این برنامه یک «بسته مهم برای اثرگذاری نیازمند چهار تریلیون دالر نقدینگی است تا بتوانیم از اقتصاد حمایت کنیم.» به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهار تریلیون دالر رقم بسیار هنگفتی محسوب میشود، چرا که یک چهارم تولید ناخالص امریکا است. بسیاری از بخشهای اقتصاد امریکا تحت تأثیر شیوع ویروس کووید- ۱۹ قرار گرفتهاند، از شرکتهای هواپیمایی گرفته تا صنعت کشتیهای جهانگردی. بخش هوتلداری و سرگرمی نیز به خاطر لغو سفرها یا ماندن امریکاییها در خانه به دلیل نگرانی از ابتا به کرونا دچار شوک لشدهاند.
بر اساس طرح دولت ایالات متحده، بسیاری از بخشها تعطیل شده، مدارس بسته میشوند و میلیونها نفر باید در خانه بمانند.آقای منوچین ابراز امیدواری کرد که این طرح جمعبندی شده و تصویب شود، چون میلیونها امریکایی که از پیامدهای این ویروس در امان نبودهاند به پول نیاز دارند. این برنامه به شرکتهای امریکایی اجازه میدهد که اگر به دلیل شیوع کرونا تعطیل شدند بتوانند به کارکنانشان حقوق پرداخت کنند.
به گفته وزیر مالیه امریکا، نیمی از کارگران امریکایی به نوعی تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
آقای منوچین افزوده: «این طرح به کسبوکارهای کوچک اجازه میدهد تا کارکنانشان را حفظ کنند و مطمین باشند که وقتی اقتصاد راه افتاد آنها فعالیتشان را از سر گرفته و به کار خود ادامه میدهند. » او گفته، بر اساس بسته حمایتی دولت فدرال، به هر فرد بالغ خانواده هزار دالر و به هر بچه نیز ۵۰۰ دالر پول نقد داده میشود. وزیرمالیه امریکا اظهار داشته که خانوادههای چهار نفره که دو بچه دارند سه هزار دالر کمک معیشتی دریافت میکنند. آقای منوچین تصریح کرده که یکصد میلیارد دالر نیز به بیمارستانها اختصاص داده میشود، تا بتوانند از پس موج بیماران مبتا به ویروس کرونا برآیند.لقانونگذاران امریکایی نیز در حال کار روی یک بسته حمایتی دیگر هستند که قرار است به زودی در سنای ایالات متحده درباره آن رایگیری شود. رقم این بسته ۱.۶ تریلیون دالر اعام لشده و قرار است نقدی به کسبوکارها و کارگرانی که به خاطر ویروس کرونا خانهنشین میشوند پرداخت شود. سناتور میچ مککانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه در سنا، پیش از این گفته بود که این توافق «بسیار نزدیک» است.

 

سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت، نیز گفته که توافق دو حزبی بزرگی در راه است.آخرین آمار حاکی است که تاکنون بیش از ۲۷ هزار نفر در امریکا به ویروس کرونای جدید مبتا شدهاند که ۳۸۹ نفر آنها جان ل باختهاند. شیوع گسترده این ویروس سبب شده که فرمانداران چند ایالت مهم امریکا مدارس و بسیاری از کسبوکارها را تعطیل کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید