رهبران اشرار و توطيه‌گر بايد از کابل بيرون رانده شوند

سيد مکارم

روزهاي عيد قربان بدون کدام حادثه کلان در شهرها سپري شد.

نيروهاي امنيتي کشور در اين روزها براي تأمين امنيت شهروندان حين اداي نماز عيد در مساجد و پس از آن زحمات زياد کشيدند و نگذاشتند هراس افگنان دست به حملات انتحاري و يا عمليات نظامي بزنند. در حالي که طالبان قصد داشتند اين روزهاي خوش وعيد مسلمانان را به ماتم تبديل کنند چنان که قبل از عيد تعدادي از خانواده ها را داغدار کردند و آنها را در سوگ عزيزان شان نشاندند.

اما سخنان برخي از کساني که خود شان را رهبر تلقي مي کنند براي مردم کابل جداً قابل نگراني است.
از منابر مساجد بايد مردم صداي صلح را بشنوند و به آينده اميدوار شوند، ولي به گونه ي رهبر داعش در منبر بلند شدن و از آن مسند پيامبر (ص) مردم را ترساندن و نفاق را دامن زدن و براي همه نگراني خلق کردن، کار نهايت زشت و ناپسند وعمل جنايتکارانه است؛ زيرا مردم افغانستان از جنگ واقعاً خسته شده‌اند و آرزو دارند که هر چه زودتر بساط درگيري و خون ريزي از کشور شان بر چيده شود وافق صلح و صفا و اخوت در فضا و آسمان کشور نمايان گردد.
اما متأسفانه برخي رهبران خود خوانده هنوز هم شعار جنگ را سر مي دهند و ناقوس نفاق و برادرکشي را به صدا مي آورند و از آن به نفع شخصي و جيب شان بهره برداري مي دارند.
رهبر داعش از سکوي منبر مسجد، قتل عام را صادر کرد و برخي از سرزمين هاي اسلامي را به خاکدان و ويرانه مبدل ساخت.
رهبران طالبان هم زيرنام جهاد و با سوء استفاده از آموزه هاي دين وعملي شدن شريعت تاتوان داشتند خون ريختند و جاده ها و حتا مکان هاي مقدس و مساجد را با خون نمازگزاران رنگين کردند.
برخي در حالي که در سايه نظام کنوني هم زنده گي مي کنند و با امکانات و هزينه دولت، امرار معيشت مي دارند با پيروي از رهبر داعش و الگو قرار دادن او مي خواهند خون هاي ديگر را بريزانند و در تلاش اند که چگونه درگيري هاي خونين را ايجاد نمايند و مردم را در به در بسازند.
باتوجه به اين گفته ها، باشنده گان کابل که بيشتر از ديگران از نا امني ها و جنگ هاي خونين آسيب ديده و قرباني داده اند بايد در برابر کساني که مي خواهند آغاز گر فصل جديد درگيري ها و جنگ هاي قومي در کشور باشند واکنش تند نشان بدهند و در برابر اين جنگ سالاران که تا حال از خون مردم تغذيه کرده اند به پا خيزند و نگذارند توطيه هاي آنها در شهر کابل که مزدحم ترين ولايت است عملي شود.
باشنده گان کابل بايد به هيچ کسي اجازه ندهند که با سخنان شيطاني مردم را تحريک کنند و زمينه را براي درگيري هاي خونين ديگر فراهم نمايند.
مردم به اين رهبران شرير فشار بياورند که کابل را ترک کنندو اين مأمول با تظاهرات مدني و قانونمند بر آورده خواهدشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید