مردم از شما انتقام خواهند گرفت!

 

وضعیت کشور جداً نگران کننده است از یک طرف ویروس کرونا و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی که دامنگیر مردم شده است، روزگار همه را تلخ ساخته و برخی ا زخانواده ها حتا یک لقمه نان را برای قوت لایموت شان با مشکل و خواری فراوان به دست می آورند.

این در حالی است که رهبران سیاسی به ویژه آقایان غنی و عبدالله تا هنوز باهم جور نیامده اند، ولی امیدواری هایی وجود دارد که آنها اختلافات شان را کنار بگذارند و بر سر یک اداره همه شمول به توافق برسند.

پیش از این امریکا که حامی دولت و نظام افغانستان است به رهبران سیاسی اخطار داد که دست از اختلافات بردارند.

امریکا برای این خواست خود مساعدت یک میلیارد دالر را به حالت تعلیق درآورد و وزیر خارجه آن کشور گفت که اگر آقایان عبدالله و غنی از خود خواهی های خود شان برای انحصار و یا کسب قدرت نگذرند و در برابر یکدیگر از انعطاف کار نگیرند نه تنها مساعدت های امریکا کاملاً قطع می شود، بل این کشور تمام نیروهای خود را به زودترین فرصت از افغانستان بیرون خواهد کرد.

از جانب دیگر طالبان از این وضعیت اسفبار و اختلاف رهبران سیاسی سوء استفاده می کنند و در حالی که توافق صلح با امریکا را امضا کرده اند، حملات شان را به پاسگاه های نیروهای امنیتی، شدت بخشیده اند و همه روزه تعداد زیادی از محافظان کشور را شهید می سازند.

مسوولیت همه ی این وضعیت و رخدادهای ناگوار بر می گردد به رهبران سیاسی یی که تا اکنون منافع شخصی شان را نسبت به منافع ملی ترجیح داده اند.

با توجه به همین گفته ها، باید همه گروه ها و شخصیت های سیاسی در برابر این وضعیت اسفبار کشور احساس مسوولیت کنند، از خودخواهی و سرتنبگی ها بگذرند و کاری نکنند که فردا مردم گریبان آنها را بگیرند و یا دست به انتقام بزنند.

زیرا حوصله و صبر مردم یک ظرفیت دارد و زمانی که این صبر و حوصله لبریز شود، آنها دست به هرکاری خواهند زد، چنانچه مردمان کشورهای دیگر در همین سال های نزدیک متوسل به قهر و خشونت در برابر حکومت های فاسد و ظالم و رهبران بی تفاوت شده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید