تسلط طالبان به رسانه هاي افغانستان

 

عبدالحميد مبارز

در این روزها که امریکا با طالبان توافق کرده یعنی طالبانی را که دیروز امریکایی ها تروریست می شناختند دیگر به نام حرکت سیاسی حتا به اندازه یی موقف یک دولت برحال با او معامله کرده اند. مولوی شینواری لوی سارنوال طالبان، سید اکبر آغا یکی از اراکین طالبان و صافی یک مبصر نوپیدا هر شب در تلویزیون طلوع و در 2 و 3 تلویزیون دیگر تحت عنوان امارت طالبان به تبلیغ سیاسی به نفع طالبان مصاحبه ها می نمایند حتا از منشور طالبان حرف می زنند، به این ترتیب بستر برای امارت اسلامی هموار و زمینه برای پیروزی طالبان در مذاکرات سیاسی آینده را فراهم می سازند. در حالی که مولوی جلیل شینواری لوی سارنوال زمان تسلط طالبان به کابل حکم می کرد و زنان را در برابر چشمان شوهران شان در سرک های عمومی شهر کیبل می زدند، مردان را به جرم کوتاهی ریش شان به کیبل زدن مجازات می کردند غازی ستدیوم را عوض نمایشات فوتبال به محل اعدام زنان تبدیل کرده در حضور مردم زنان بی دفاع را ذریعه تیر تفنگ می کشتند، ولی امروز در عوض آن که محاکمه شود چون کارشناس ارشد تلویزیون طلوع ظاهر می شود. البته این نتیجه روابط سعد مالک طلوع با مردان یهودی آسترالیایی که مالک بزرگ‌ترین رسانه های جهان می باشد است و این طور به نفع بریتانیا و پاکستان که حامی طالبان می باشند نشرات صورت می گیرد. جای تعجب است که اداره رسانه های حکومت، دفتر سخن‌گویان ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و فرهنگ خاصتاً کارشناسان واقعی سیاسی در برابر این نشرات خاموش می باشند، میدان را به مولوی شینواری، سید اکبرآغا و صافی گذاشته اند. حال دیگر نمی توانیم ادعا کنیم که در کشور مستقل خود زنده گی می نماییم. چه این سکوت و این میدان داری شینواری را با سیاست خلیل زاد که فشار بر رییس جمهوری افغانستان را برای تقویت موقف طالبان روز به روز زیاد می سازد و با ناکام ساختن حکومت موقت را می خواهند تشکیل کنند تا در آن طالبان سهیم ساخته شوند، زیرا طالبان از طریق انتخابات کوچک‌ترین پیروزی نمی داشته باشند، زیرا مردم برای طالب رای نمی دهند، دیگر افغانستان تغییر کرده هفتاد تلویزیون و 180 رادیو مردم را آگاه ساخته، مردم دموکراسی را حل مشکلات سیاسی و کسب قدرت از راه انتخابات می دانند و دیکتاتوری را چه شخصی باشد، چه مذهبی باشد چه قومی تحمل نمی نمایند و مردم خود شان با عبادت خالصانه خود دین متدین خود را پاسبانی می کنند و به تیکه داران قومی و غیره که کشور را به سوی غلامی طالبان می برند اعتماد ندارند. بناءً مردم می خواهند غنی با عمران خان و باجوه مذاکره کند نه با طالبان چون طالبان ملیشه اجیر پاکستان است نه نماینده مردم ما.

مردم تقاضا دارند که مولوی شینواری به جرایمی که در دوره‌ی تسلط طالبان مرتکب شده محاکمه شود و از طلوع تحقیق شود که چطور به چنین یک مجرم مشهور که جرایم ضد انسانی را مرتکب شده چنین فرصت می‌دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید