شيطان صفتان پايه‌هاي برق را تخريب مي کنند!

 

پایه برق وارداتی کشور ازبیکستان که برق کابل را تأمین می کرد سه روز پیش در ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل با کارگذاری بمب تخریب و شهر کابل و ولسوالی های آن در تاریکی فرو رفت.

در ماه مبارک رمضان که مسلمانان روزه دار می‌باشند بیشتر از هر ماه و روز دیگر به آرامش نیاز دارند تا عبادت خداوند(ج) را با خاطر آرام به جا آورند.

به همین گونه حکومت و گروه های اجتماعی و سیاسی باید در این ماه مبارک تلاش کنند تا برای روز داران سهولت ایجاد نمایند و مشکلات شان را مرفوع سازند.

اما کسانی ابولهب وار و با پیروی از شیطان می‌خواهند به مسلمانان آسیب وارد کنند و سر راه آنها را چنان خارزار کنند تا بنده گان خدا نتوانند به ساده‌گی و خوبی از جاده راز و نیاز با خدا و عبادت عبور نمایند.

این شیطانان انسی از رنج و تکلیف مسلمانان لذت می برند و به همین منظور پایه های برق و دیگر تأسیسات اجتماعی را قصداً به هر منظوری که باشد تخریب می دارند.

تخریب برق میربچه کوت نیز کار همین شیطان صفتان است.

برخی گفتند که «مماتی منطقه!!» دست به این کار زده تا بتوانند از حکومت و یا نهاد برق رسانی و یا تأمین برق پول به دست آورد.

سال گذشته قلدران دیگر در ساحه سالنگ ها پایه های برق را تخریب کردند که خوشبختانه آن گروه خراب کار به همکاری باشنده گان منطقه شناسایی و به زندان افگنده شدند.

ممکن است گروه طالبان نیز که کار شان ضرر رساندن به مردم و مسلمانان است، در تخریب این پایه برق نقش داشته باشند.

با توجه به همین ملاحظات باید سران کوهدامن زمین به ویژه شورای اجتماعی کوهدامن و دیگر متنفذان این خطه دست به کار شوند و عاملان خراب کار را که در منطقه شان نفوذ کرده و می خواهند به مردم آسیب برسانند، شناسایی و به چنگال قانون بسپارند.

اگر تخریب پایه برق که به وسیله انفجار بمب انجام شده است، کار طالبان باشد واضح است که برخی از خانواده های حامی طالبان با آنها همکاری و طالبان آدم کش را در خانه های شان جا داده اند تا آنها بمب را انفجار بدهند و یا بالای نیروهای امنیتی حمله کنند.

باشنده گان شمالی باید در برابر تحرکات طالبان در منطقه شان احساس مسوولیت کنند و با همکاری فرماندهان نامدار دوران جهاد و مقاومت که در سرکوب طالبان آدم کش پرآوازه اند، عناصر نفوذی طالبان و یا گروه های جنایی را، نخست شناسایی و در بازداشت شان از سوی نهادهای امنیتی همکاری بدارند.

اگر جلو این عناصر مزدور و خرابکار گرفته نشود ممکن است در آینده های نزدیک، تروریستان و گروه های جنایتکار دیگر چنان ریشه بدوانند که نابود ساختن آن ریشه ها کار دشوار باشد و به قیمت جان ده‌ها تن تمام گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید