بازرگانان پاکستاني: تجارت با افغانستان تسهيل شود

 

بازرگانان پاکستاني از دولت آن کشور خواسته اند تا در قسمت تجارت با افغانستان تسهيلات لازم ايجاد کند.

اتاق تجارت و صنايع پاکستان از حکومت اين کشور خواسته تا در قسمت صادرات اموال تجارتي آنان به افغانستان تسهيلات لازم را ايجاد کرده و نيز اجازه از سرگيري معادلات تجاري ميان دوکشور را صادر کند.

اين نهاد افزوده که هزاران موتر در دو طرف بنادر دو کشور ايستاده اند و نيز به دو کشور ماليات اضافي مي‌دهند که اين مسأله توان هنگفتي را بر بازرگانان دو کشور وارد کرده است. بازرگانان پاکستاني از حکومت اين کشور خواسته که هرچه زودتر مشکلات با افغانستان را حل کند.

پاکستان بيش از يک ماه به اين طرف گذرگاه‌هاي مرزي با افغانستان را به دليل مبارزه با ويروس کرونا مسدود کرده است.

هرچند دولت پاکستان دو هفته پيش از طريق مجاري ديپلماتيک به بازرگانان افغانستان اجازه داد تا اموال شان را به افغانستان منتقل کنند؛ اما دو باره گذرگاه‌هاي خود را مسدود کرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید