طالبان نابود مي شوند!

به گزارش رسانه هاي امريکايي، قرار است از هواپيماهاي جنگي B-52 بار د يگر در جنب هواپيماهاي بمب‌افگن ديگر به منظور سرکوب و نابود سازي هراس افگنان در افغانستان استفاده به عمل آيد.
از هواپيماي B-52 هنگام شکست طالبان حدود شانزده سال پيش استفاده شد و مواضع طالبان و کاروان هاي نظامي آنها با دقت مورد هدف نيروهاي هوايي در آن زمان قرار مي گرفت و طالبان مجبور شدند که در چند روز محدود کابل را ترک کنند و به سوي مناطق مرزي متواري شوند.
اما با گذشت اندک زمان، شبکه استخباراتي پاکستان (ISI) دوباره طالبان يا مليشه هاي شان را سازماندهي کرد و آنها را آماده نبرد در برابر نيروهاي ملي و بين المللي در افغانستان نمود.
دامنه‌ي فعاليت هاي هراس افگنان با گذشت هر روز بيشتر شد و طالبان به مشوره و کمک نظاميان پاکستاني متوسل به حملات انتحاري هم شدند که با اين حملات تعداد زيادي از هموطنان ما جام شهادت نوشيدند.
در داخل نظام، حاميان طالبان هم فعالتر شدند و در حالي که از امتيازات دولت هم استفاده مي کردند آشکارا به حمايت تروريستان برآمدند و حملات انتحاري طالبان را که از نظر اکثريت فقهاي جهان اسلام حرام قطعي تلقي مي شود، توجيه کردند و آن را حملات استشهادي (شهادت طلبانه) خواندند که سخنگوي حزب اسلامي هم اخيراً نيز همين گونه حملات انتحاري را جايز خواند و شهادت طلبانه تلقي کرد.
در حالي که از ترس حملات انتحاري امروز هيچ مکاني مصون نيست و نمازگزاران در مساجد هم عبادت خداوند(ج) را با آرامش انجام نمي دهند و فکر مي کنند حالا طالبي خود را مي کفاند و مسجد از خون آنها رنگين مي شود، چنان که در چندين مسجد طالبان با راه اندازي حملات انتحاري تعداد زيادي از نمازگزاران را به شهادت رسانيده اند.
حال هراس افگنان که به هيچ کس رحم نمي کنند و قتل کودکان و زنان هم براي شان امر عادي است چگونه سرکوب شوند و انتقام خون انسان هاي بي گناه از آنها گرفته شود.
واضح است که مردم افغانستان به جز حاميان طالبان از نابودسازي آنها استقبال مي کنند و طرفدار هر وسيله‌ي اند که بتواند مراکز هراس افگنان را مورد هدف دقيق قرار بدهد.
هواپيماهاي B-52 که مجهز با تکنالوژي جديد است مي تواند در سرکوب طالبان نقش بسيار خوب و ارزنده داشته باشد.
ما باور داريم که پاکستان و مزدوران شان (طالبان) از راهبرد جديد دولت امريکا بسيار نگران اند و اگر هراس افگنان حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نشوند، ممکن است مراکز شان در داخل و خارج کشور مورد هدف نيروهاي هوايي و زميني امريکايي ها و نيروهاي ملي قرار بگيرند و ماشين جنگي طالبان به طور کامل تخريب شود و از کار بيفتد.
در اين حملات، طالبان نبايد از افراد غير نظامي و به عنوان سپر انساني استفاده کنند. غير نظاميان نيز بايد از همين اکنون دست به کار شوند؛ يا طالبان را از مناطق و محلات شان دور کنند و يا خود شان در صورت امکان به جاهاي امن پناه ببرند و دولت مجبور است تا زمينه را براي بود و باش موقت آنها فراهم بدارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید