وزارت صنعت و تجارت: گذرگاه‌هاي تورخم و سپين بولدک 5 روز در هفته باز مي‌باشد

 

وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که گذرگاه‌هاي تورخم و سپين بولدک پس از اين هفته 5 روز بر روي اموال تجارتي و مواد خوراکي باز خواهد بود.

اين وزارت افزوده که اين موافقت بر اثر تلاش‌هاي وزارت صنعت و تجارت و همکاري مقامات پاکستاني، به خصوص سفارت آن کشور در افغانستان صورت گرفته است.

وزارت تجارت بيان داشته که بر بنياد اين تصميم مشترک، قرار است دو گذرگاه تورخم و سپين بولدک سر از هفته آينده، بين روزهاي دوشنبه تا جمعه باز باشند.                                           اين وزارت ابراز اطمينان کرده که با گشايش اين بنادر مطمئنا قيمت‌ها نيز کاهش مي‌يابند.

پس شيوع ويروس کرونا در افغانستان و پاکستان، پاکستان اين دو گذرگاه را بر روي اموال تجارتي افغانستان بست و هزاران کانتينر اموال تجارتي در آن طرف مرز متوقف ماند.

اما حکومت حدود يک ماه پيش بر اثر تلاش‌هاي ديپلماتيک اجازه انتقال اموال تجارتي تاجران افغان به کشور را دريافت کرد.

دولت پاکستان گفته بود که هفته سه روز دو گذرگاه تورخم و سپين بولدک را باز مي‌کند، اما اين مدت از سوي تاجران افغان ناکافي خوانده شده بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید