نگراني از چگونه‌گي مصرف کمک‌هاي مبارزه با ويروس کرونا به افغانستان

 

پس از شيوع ويروس کرونا در افغانستان، کشورها و سازمان‌ها مختلف جهان 540 ميليون دالر براي مبارزه با اين پديده به حکومت کمک کرده است.

از اين ميان، 115 ميليون دالر بانک جهاني، 115 ميليون دالر اتحاديه اروپا، 220 ميليون دالر صندوق وجهي پول، 50 ميليون دالر بانک انکشاف آسيايي و 25 ميليون دالر دولت امريکا براي مبارزه با کرونا به افغانستان کمک کرده‌اند.

با وجود فساد گسترده در افغانستان، چگونه‌گي مصرف اين پول نگراني جدي ديده‌بان شفافيت افغانستان را بر انگيخته است.

اين نهاد مي‌گويد که مديريت ضعيف و نبود نظارت از نحوه مصرف اين پول، احتمال حيف و ميل اين کمک‌ها را نيز به وجود آورده است.

همچنين اين نهاد مي‌گويد که بخش زيادي از پروژه‌هاي توسعه‌يي نيز در سند بودجه ملي براي مبارزه با ويروس کرونا تعديل شده، اما مديريت حکومت در مصرف شفاف اين پول‌ها مورد شک است. خطر گرسنگي بيش از هفت ميليون کودک افغان را تهديد مي‌کند:

دفتر بين‌المللي حمايت از کودکان يا (Save the children) در يک گزارش تازه گفته است که يک سوم جمعيت افغانستان با کمبود مواد غذاي مواجه است.

بر اساس يافته‌هاي اين دفتر، از اين ميان، 7.3 ميليون کودک در افغانستان در معرض خطر گرسنگي قرار دارند.

اين دفتر از جامعه جهاني به ويژه کشورها و سازمان‌هاي کمک‌کننده خواسته تا براي رسانيدن مواد غدايي به خانواده‌هاي نيازمند، آسيب ديده، کودکان و زنان باردار در مناطق دور افتاده به گونة فوري اقدام کنند تا از خطرات سو تغذي و بيماري کودکان در افغانستان جلوگيري شود.

در بخشي از اين گزارش آمده است: “در حالي که کودکان روزانه به غدايي‌هاي مقوي و مفيد جهت تقويت سيستم ايمني بدن براي مبارزه با کروناويروس نياز دارند، قيمت مواد اوليه به علت بسته‌بودن شهرها بلند رفته است و اين وضعيت پروسه تغديه را براي خانواده‌ها دشوارتر مي‌سازد.”

دفتر بين‌المللي حمايت از کودکان همچنان گفته است که از ماه گذشته به اين‌سو نرخ آرد و روغن در شهرهاي بزرگ افغانستان، 23 درصد و بهاي برنج و بوره تا 12 درصد افزايش يافته است.

به گفته اين دفتر، وضعيت مالي خانواده‌ها و کارگران روز مزد با گسترش شيوع کروناويروس پايين آمده که اين امر مشکلات زيادي را براي آنان به وجود آورده است.

بر اساس يافته‌هاي اين دفتر حتا پيش از بحران جهاني کوويد19، 5.26 ميليون کودک در افغانستان نياز به کمک‌هاي بشردوستانه داشته اند.

اين نهاد بين‌المللي از حکومت افغانستان نيز خواسته است که براي تسهيل بخشيدن کمک‌ها براي نيازمندان تلاش کند.

اين در حالي است که هفته گذشته صندوق وجهي ملل متحد براي اطفال (يونيسف) اعلام کرد که صدها هزار کودک افغان مبتلا به سوتغذي حاد، به درمان عاجل نياز دارند.

يونيسف با استناد به گزارش شبکه جهاني عليه بحران غذايي گفته بود که افغانستان با داشتن 11.3 ميليون کودک، از نظر بحران غذايي در ردة سومين کشور بدتر جهان قرار دارد.

گزارش تازة دفتر حمايت از کودکان سازمان ملل متحد نشان مي‌دهد که ميزان کودکان سوتغذي در افغانستان در 2019 ميلادي با 25 درصد افزايش در مقايسه با سال 2018، به 2.5 ميليون رسيده است.

اما در بين دوونيم ميليون کودک سوتغذي در افغانستان، 700 هزار آن به سوتغذي حاد دچار شده اند که به گفته يونيسف به درمان عاجل نياز دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید