جنگ سرد امريکا و چين بر سر کرونا!

محمد اکرام انديشمند

 

روزهاي نخست انتشار ويروس کرونا از ووهان چين، شايعة ساخت و انتشار اين ويروس از سوي امريکا منتشر شد. اين ادعا را نخست روس ها مطرح و تبليغ کردند و سپس آيت الله خامنه يي در تهران نيز از آن سخن گفت. اين در حالي بود که يک وزير امريکا کرونا را فرصت اقتصادي براي امريکا خواند.

اما سپس اين ورق برگشت. حالا اين امريکا است که چين را متهم به انتشار ويروس کرونا از آزمايشگاهي در شهر ووهان اين کشور مي کند و در واقع کرونا را ساخته و پرداختة چين مي داند که اين چنين جهان را به زانو در آورده است.

ترمپ و وزير خارجه اش مايک پمپئو بيشتر از همه به اين ادعا تاکيد مي کنند و مي گويند که دلايل زيادي وجود دارد و اطلاعات آن ها نشان مي دهد که  منشأ ويروس کرونا آزمايش گاهي در ووهان چين است.

اين ادعا به اين معني است که چين اين ويروس را در آزمايشگاه ووهان خلق کرد و بعد از آن جا منتشر شد. اما ترمپ و مايک پمپئو هنوز ادعا نکرده اند که چين اين ويروس را به صورت عمدي از آزمايشگاه بيرون کرد تا دنيا را بگيرد.

چنين ادعا را هيچ منبع معتبر علمي و پزشکي تأييد نکرده اند، از جمله در امريکاي ترمپ. پزشکان مي گويند که اگر فرض شود يک کشور ويروسي را براي دشمني و رقابت خلق مي کند و منتشر مي سازد اول بايد واکسن آن را بسازد و جمعيت خود را واکسن کند تا از اين ويروس در امان بماند. در حالي که چنين چيزي ممکن نيست و تا حالا صورت نگرفته است.

آگاهان اين ادعا و اصرار ترمپ و وزير خارجه اش را براي خنثي کردن و يا کم از کم کاهش تأثيرات منفي کرونا بر انتخابات سال روان رياست جمهوري امريکا تلقي مي کنند. تبعات اقتصادي کرونا بر امريکا و ناتواني حکومت ترمپ در مديريت بحران کرونا از ميزان راي او در انتخابات بسيار مي کاهد و فرصت پيروزي اش را از ميان مي برد. ترمپ مي خواهد با اين تبليغ و تهديد چين را مقصر اصلي نشان دهد و گردن خود را از زير تيغ برندة کرونا در انتخابات برهاند.

اما جدا از اين هياهوي ترمپ و رفيقان حاکمش در مورد مقصر نشان دادن چين، دولت چين با مخفي کاري روزهاي نخست ظهور و انشتار ويروس کرونا تقصير بزرگي به گردن دارد. واقعيت اين است که چين با سياست انکار و کتمان روزهاي نخست انتشار اين ويروس، مسووليت همه گير شدن کرونا را در جهان به دوش دارد. چين بايد در برابر اين تقصيرش پاسخگو باشد. اما تا حالا از هر گونه پاسخگويي اجتناب مي کند و با پرخاشگري و خشم آن را رد مي کند. هفتة قبل وقتي نخست‌وزير آستراليا از چين خواست تا اجازه دهد که در محل نخست انتشار ويروس کرونا در ووهان تحقيقات بين المللي انجام شود، سفير چين به تحريم اقتصادي تهديد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید