شيوع کرونا «سونامي بيزاري و بيگانه هراسي» را راه انداخته است

 

منشی عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کرده که همه‌گیری جهانی ویروس کرونا در حال راه اندازی یک “سونامی بیزاری و بیگانه‌هراسی، و مقصرتراشی و هراس‌افکنی”، است.

انتونیو گوتیرش از همه خواسته است که برای پایان دادن به سخنان “تنفربرانگیز در سطح جهان به طور همه جانبه” تلاش کنند.

منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفته است: “سخنان بیگانه‌ستیزانه در انترنت و در بستر جامعه افزایش یافته، تیوری‌های توطیه یهودستیزانه پخش شده و حملات مسلمان‌ستیزانۀ مرتبط با بیماری کووید-۱۹ رخ داده است.”

انتونیو گوتیرش اضافه کرده که به مهاجران و پناهجویان به عنوان منبع ویروس تهمت زده می‌شود و بعد از دسترسی آنان به خدمات طبی جلوگیری می‌شود.

آقای گوتیرش از رهبران سیاسی جهان خواست با مردم همبسته‌گی نشان دهند و مراکز آموزشی روی “سواد دیجیتل” تمرکز کنند تا به گفتۀ وی با “اقدامات افراط گرایان مقابله شود.”

منشی عمومی سازمان ملل متحد از همه خواسته “با تنفر مقابله کرده، با یکدیگر با کرامت رفتار کنند و مهربانی را گسترش دهند.”

انتونیو گوتیرش این را هم گفت که ملی‌گرایی قومی، عوام‌گرایی و اقتدارگرایی در حال افزایش است و در برخی کشورها، به گفته او اقداماتی برای مقابله با حقوق بشر صورت گرفته و از بحران فعلی به عنوان بهانه‌ای برای اقدامات سرکوب‌گرایانه استفاده می‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید