تفنگ‌داران غيرمسوول ده‌ها خانواده را در بدخشان آواره کردند

 

ده‌ها خانواده‌يي که از روستاي ونديان ولسوالي شهر بزرگ بدخشان به شهر فيض‌آباد آواره شده‌اند مي‌گويند که فشار گروه‌هاي مسلح غيرمسوول و گسترش فعاليت‌هاي قاچاق‌بران مواد مخدر آنان را ناگزير ساخته است که خانه‌هاي‌شان را ترک کنند.

اين بي‌جا شده‌گان که شمار آنان به صد خانواده مي‌رسد، گفته اند که حدود 800 خانواده ديگر نيز ولسوالي «شهر بزرگ» را ترک کرده و به ولسوالي‌هاي همجوار شهر فيض‌آباد پناه برده‌اند.

عطاالله شريفي، يکي از اين بي‌جا شده‌گان به خبرگزاري “نشانه” گفته، گروهي از افراد مسلح و قاچاق‌بران مواد مخدر باشنده‌گان روستاي ونديان را مجبور مي‌ساختند که براي آنان غذا آماده کنند و همچنان براي توسعه فعاليت‌هاي خراب‌کارانه و قاچاق مواد مخدر از مردم محل پول جمع‌آوري مي‌کردند. به گفته او، مردم محل چندين مرتبه براي دادخواهي به مقام‌هاي محلي  ولايت بدخشان مراجعه کرده‌اند، اما هيچ توجهي به خواست آنان نشده است.

آقاي شريفي افزوده که سرانجام مردم اين روستا تصميم گرفتند که به گونه دسته‌جمعي منطقه را ترک کنند تا از ظلم تفنگ‌داران محلي نجات يابند.

عزيز محمد، بي‌جا شده ديگر ولسوالي شهر بزرگ بدخشان است. او مي‌گويد که بيش از 400 نفر مسلح در امتداد مرز ميان ولسوالي شهر بزرگ و کشور تاجيکستان مستقر شده‌اند و حکومت محلي بدخشان هيچ برنامه‌يي براي مبارزه با اين افراد ندارد. به سخن او، اين تفنگ‌داران غيرمسوول شب‌هنگام بالاي خانه‌هاي مردم در اين ولسوالي حمله مي‌کنند و آنان را به پرداخت پول و خريداري سلاح مجبور مي‌سازند.

اين آواره ولسوالي شهر بزرگ همچنان گفته: «هيچ زنده‌گي به ما نماندند، پول‌هاي مان را گرفتند، خانه‌هاي مان را آتش زدند و مواشي مان را کشتند و هر شب و روز ما را لت‌وکوب مي‌کردند و اگر براي‌شان پول و نان نمي‌داديم ما را تهديد به کشتن مي‌کردند. ما مجبور شديم که راه آواره‌گي در پيش بگيريم.»

آواره‌گان ولسوالي شهر بزرگ بدخشان مي‌گويند تا زماني ‌که حکومت محلي بدخشان با راه‌اندازي عمليات تصفيه‌يي، منطقهشان را از وجود تفنگ‌داران غيرمسوول پاک‌سازي نکند، از شهر فيض‌آباد، مرکز اين ولايت بيرون نخواهند شد.

بي‌بي برفي که ادعا دارد که اين افراد مسلح حدود دوصد هزار پول امانتي فرزندش را به زور از او گرفته‌اند، اکنون با جمعي از خانواده‌هاي بي‌جا شده در يکي از هوتل‌هاي شهر فيض‌آباد مسکن گزيده است. او گفته، براي پاک‌سازي روستايش به مرکز بدخشان آمده و در صورتي که مسوولان محلي و امنيتي بدخشان به خواست آنان توجه نکنند، خودش را در برابر دروازه مقام ولايت بدخشان آتش خواهد زد.

آواره‌گان ولسوالي شهر بزرگ تاکيد مدعي اند که از سقوط رژيم طالبان تاکنون آنان يک روز هم شاهد حضور يک مأمور پوليس در منطقهشان نيستند. آنان مي‌افزايند که حکومت محلي در منطقه آنان حاکميت ندارد و افراد مسلح غيرمسوول نيز به حکومت تن نمي‌دهند.

مسوولان محلي ولايت بدخشان از رسيده‌گي به مشکلات اين آواره‌گان ولسوالي شهر بزرگ اطمينان مي‌دهند و مي‌گويند که به مشکل آنان به زودي پايان خواهند داد.

اختر محمد خيرزاده، معاون والي بدخشان گفته که آنان هيأتي را به منظور بررسي اين موضوع به ولسوالي شهر بزرگ مي‌فرستند. معاون والي بدخشان مي‌افزايد که پس از تکميل شدن بررسي اين موضوع از سوي هيأت موظف، در اين باره تصميم گرفته خواهد شد.

آواره‌گان شهر بزرگ اما خاطرنشان مي‌سازند که آنان به تعهدات حکومت براي رسيده‌گي به مشکلات‌شان باورمند نيستند. زيرا به گفته آنان، مسوولان حکومت محلي در گذشته نيز بارها وعده داده‌اند که مشکلات آنان را برطرف خواهند ساخت، اما هيچ وعده آنان جامه عمل نپوشيده است.

شهر بزرگ، يکي از ولسوالي‌هاي کم‌تر توسعه يافته بدخشان است. اين ولسوالي بزرگ بدخشان مرز طولاني با کشور تاجيکستان دارد. قاچاق‌بران مواد مخدر در روستاهاي مرزي اين ولسوالي در تباني با تفنگ‌داران غيرمسوول به قاچاق مواد مخدر و آزار و اذيت مردم مي‌پردازند.

نشانه

اشتراک گذاری:

نظر بدهید