بانک جهاني 400 ميليون دالر به افغانستان کمک مي‌کند

 

بانک جهاني اعلام کرده است که در نظر دارد تا 400 ميليون دالر به دولت افغانستان کمک کند.

بربنياد اعلاميه  اين بانک، هيأت مديرة بانک جهاني يک بسته کمک بلاعوض به ارزش 400 ميليون دالر امريکايي به افغانستان را تصويب کرده است.

هدف از اين کمک، حفظ و تداوم روند اصلاحات در بخش‌هاي اقتصادي و مالي و حمايت از دولت افغانستان براي مديريت خطرات و تهديدهاي ناشي از بحران کوويد 19 است.

بربنياد معلومات بانک جهاني از ميان 400 ميليون دالر، 160 ميليون آن از سوي اداره انکشاف بين‌المللي و 240 ميليون دالر آن  از سوي صندوق انکشافي افغانستان پرداخته مي‌شود.

اين کمک مالي در بخش مبارزه با کروناويروس، بهبود قوانين و مقرره‌هاي تجاري، تشويق سکتور خصوصي، انکشاف خدمات اجتماعي، اصلاحات در خدمات ملکي، مبارزه و اتخاذ تدابير در برابر حوادث طبيعي، بهبود مديريت مالي، فراهم‌سازي امکانات و ثبات مالي و مديريت اقتصادي در اداره‌هاي دولتي، هزينه خواهد شد.

بانک جهاني گفته است که تصويب اين بسته کمکي نشاندهندة حمايت دوامدار اين بانک از افغان‌ها است.

در اعلاميه به نقل از هينري کرالي، مسوول بانک جهاني در افغانستان آمده است: “با اين کمک مالي انتظار مي‌رود که دولت افغانستان در اين شرايط دشوار، ادامة اصلاحات در سکتورهاي مختلف و دسترسي آسان به منابع و کاهش تاثيرات شيوع کروناويروس بر عوايد ملي را مديريت کند.”

به گفته بانک جهاني، افغانستان در سال 2020 ميلادي وضعيت دشوار خواهد داشت.

پيش از اين نيز بانک جهاني براي مبارزه با کروناويروس در افغانستان، بيش از صد ميليون دالر کمک کرده بود که به گفته وزارت صحت عامه در جريان سه سال، به مصرف خواهد رسيد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید