نظاميان برما و فرماندهان طالبان در جنايت دست بالا دارند

نظاميان ستمگر ميانمار بار ديگر روند جنايت و کشتار اقليت مسلمانان را در روهينگنا از سر گرفته اند. اين در حاليست که از ماه ها به اين سو هزاران تن از اين مسلمانان به خاطر در امان ماندن از کشتار، به کشور هاي ديگر مهاجرت کرده اند.
سالهاي زيادي مي شود که نظاميان اين کشور مظالم شان را عليه مسلمانان در آن کشور ادامه مي‌دهند ولي حکومت سانگ سوچي هيچ‌گونه توجهي به اين مسأله نمي کند و نظاميان برمايي جسورانه تر از هر وقت ديگر کشتار دسته جمعي و کوچانيدن مردم روهينگيايي ها را ادامه مي‌دهند.
قساوت و بيرحمي هاي بيشماري در اين راستا توسط اين نظاميان انجام شده است که شنيدن و ديدن آن مناظر، مو بر اندام هاي انسان راست مي کند. زنان و کودکان بيشماري دراين روز ها کشته شده اند و هزاران تن نيز خانه و منازل شان را رها کرده اند.
در چنين وضعيتي جامعه جهاني نيز مهر سکوت بر لب نهاده و در برابر اين جنايت ضد بشري و ادامه تصفيه نژادي در ميانمار خاموشانه نظاره‌گر اوضاع است.
شوراي امنيت ملل متحد نيز در قبال اين موضوع واکنش نشان نداده و حتا بسياري از کشورهاي اسلامي نيز در اين باره چيزي نمي گويند و در برما ريختاندن خون انسان هاي بيگناه را تماشا مي‌کنند.
کشتار در برما شباهت هاي عام و تامي با کشتار مردم ما توسط طالبان دارد. طالبان نيز مردان، زنان و کودکان را تير باران مي کنند، با بمب منفجر مي کنند و به گونه گروهي قتل عام مي کنند و با بيرحمي و قساوت هر روز جنايات ضد بشري را انجام مي‌دهند.
جالب است که طالبان پيوسته اين گونه کشتارهاي شان را مسؤوليت مي گيرند و آن را حملات استشهادي عنوان مي کنند.
برخي از مردم هميشه در برابر جنايات طالبان نيز خاموش مانده اند و جنايات آنها را تماشا مي کنند که چگونه فرزندان شان هر روز قرباني مي شوند، جامعه جهاني نيز به جز از استثناهايي، در برابر چنين جنايات خاموشي اختيار کرده و طالبان با جسارت واين بار در لباس داعش انسان ها را مي کشند و حتا مساجد و تکايا نيز از حملات خونبار و ضد انساني آنان در امان نمي ماند.
ما همانگونه که در برابر جنايات ضد بشري و ضد انساني طالبان خاموش نمانديم و اين و آن را رسوا کرديم، مظالم و جنايات هولناک نظاميان ميانماري را در برابر مسلمانان روهينگيايي نکوهش مي کنيم و آن را تخطي از حقوق بشر دانسته و آن را نسل کشي و تصفيه نژادي مي دانيم. ما از جامعه جهاني وکشورهاي اسلامي به ويژه کشورهاي عربي که ثروت خدا داد در اختيار شان است، مي خواهيم که در برابر اين مظالم خاموش ننشينند و جلو آن را بگيرند و نگذارند که نفرت و جنايت، سيماي امروزي بشريت را مخدوش و خونين سازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید