رهرواني که مي‌خواهند مسعود را بدنام کنند !

ياد بود از شانزدهمين سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملي کشور با جنبه‌هاي مثبت و عالي آن به پايان رسيد. اين در حاليست که حاشيه‌هاي اين مراسم براي مردم و شهروندان کابل آزار دهنده بود و حتا خون آدم‌هاي بيگناه را ريخت.
شرکت گسترده مردم در مراسم اصلي که در تالار لويه جرگه برگزار شده بود بيانگر اين حقيقت است که مردم از اقشار مختلف واقوام گوناگون در اين روز براي ارج گزاري وقدرداني از شهداي کشور و به ويژه قهرمان ملي شهيداحمد شاه مسعود در کنار هم بودند.
اين گونه مراسم در ولايت‌هاي ديگر کشور نيز به گونه شانداري برگزار شده و مردم به گونه‌هاي مختلف از کارنامه‌هاي شهدا و قهرمان ملي افغانستان گراميداشت به عمل آوردند.
در کابل مراسم گل گذاري، اجراي ختم‌هاي قرآن کريم، اهداي خون به زخمي‌هاي نيروهاي امنيتي و نمايشگاه کتاب راه اندازي شد که در کنار مراسم اصلي حاشيه‌هاي مفيد و مثبت اين روز را در بر داشتند.
اما با تأسف که برخي از هواداران قهرمان ملي، با برپايي قطارهاي وسايط که در آن عکس‌هاي قهرمان ملي مزين شده بود، در مناطق مختلف شهر کابل و شهرهاي ديگر به تردد پرداختند که در بسياري موارد، نظم زنده گي و ترافيک جاده ها را مختل کرده که حتا در رويدادي کودکان را زير گرفتند و آنها را روانه شفاخانه کردند.
اين کار هواداران قهرمان ملي در شهر کابل موجب نارضايتي بسيار مردم گرديده و سبب‌ مي شود که در آينده شهروندان نسبت به ارج گزاري از چنين مواردي بي تفاوت باشند.
واضح است برخي ها با اين گونه افراط گرايي هاي وحشتناک که در شهر گشت زدند و با شليک‌هاي هوايي و حمل سلاح‌هاي مختلف غير قانوني، مردم را هراسان و آنها را نسبت به ارزش‌هاي جهاد و مقاومت بدبين مي سازند.
اين در حاليست که پيش از اين بنياد شهيد احمد شاه مسعود قهرمان ملي کشور از هواداران قهرمان ملي خواسته بود که سعي کنند حضور نمايشي شان براي گراميداشت از روز هجدهم سنبله با نظم وآرامش همراه باشد تا نشان‌بدهند مردم افغانستان در کنار مبارزه و نبرد براي آزادي و استقلال کشور شان، مردم با فرهنگ و مدني نيز هستند.
ما يک بارديگر انزجار خود را نسبت به قانون گريزي هاي اين افراد ابراز داشته باور داريم که بايد در آينده از اجراي اين گونه اعمال جلوگيري صورت گيرد.
موارد بي‌شماري وجود دارد که مي تواند با در پيش گيري آنها به مناسبت روز هجدهم سنبله و هفته شهيد، ارزش‌هاي جهاد و مقاومت ملي مردم افغانستان وکارنامه هاي مبارزه و قهرمان ملي کشور را به تصوير کشيد و مردم راه آگاه ساخت.
به باور ما بايد بنياد شهيد احمد شاه مسعود قهرمان ملي کشور در سال هاي آينده کميسيون هاي مردمي را مؤظف کند تا خود سري هاي گروپ‌هاي بي بند وبار را مهار کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید