به شکايت خانم فاطمه عزيز توجه خواهد شد؟

 

مکارم

در این چه سری نهفته است، به همان مقیاسی که شعارمبارزه برضد فساد بالا گرفته و نهادهای گوناگونی به منظور کاهش این بلای خانمان سوز عرض اندام کرده است به همان اندازه دامنه‌ی فساد گسترش چشم گیر داشته است.

در مبارزات انتخاباتی ،هر نامزدی به مردم تعهد می کرد که پس از پیروزی فساد را در کشور ریشه کن می سازد، اما زمانی که به قدرت رسیده است آن شعار را فراموش و خودش در لجنزار فساد غرق شده است.

پس از این که افغانستان  در محراق توجه جهانی قرار گرفت، به میلیون ها دالر مساعدت جامعه جهانی در کشور سرازیر شد، اما شبکه های مافیایی بیشتر این مساعدت ها را حیف و میل کردند، در حالی که با این کمک های جهانی باید چهره کشور بدل می شد و مشکل مردم حل می گردید.

رهبران حکومت در همه ی نشست های بین‌المللی از تعهد شان در امر مبارزه بر ضد فساد سخن زدند، ولی در عمل خودشان شبکه هایی را به وجود آوردند و در دزدی ها شریک شدند.

پس از این که ویروس کرونا همه مردمان را تهدید کرد و میلیون ها انسان به این مرض مبتلا شدند و هزاران تن جان شان را از دست دادند، برای مهار ساختن ویروس کرونا و کاهش شیوع آن، جامعه جهانی برای افغانستان نیز مساعد ت کرد و در روز های نخست چنین توقع می رفت که ممکن است، حکومت با این مساعدت ها، عرضه خدمات صحی را برای بیماران خوبتر به انجام برساند.

اما بدبختانه و متأسفانه این مساعدت ها  آن گونه که لازم بود در جهت رفع مشکل بیماران هزینه نگردید و بیشتر مردم به این باور اند که دزدان حکومتی این کمک ها را نیز تاراج کردند.

خانم فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در مجلس نماینده گان در حالی که در بستر مریضی قرار دارد ازاین دزدی ها پرده برداشته و از جامعه جهانی خواهش کرده است که لطفاً پس از این مساعدت ها رادر اختیار حکومت قرار ندهند که این اظهار نظر یک نماینده مردم قابل تأمل و نگران کننده است.

با توجه به همین ملاحظات، اکنون که گفته می‌شود مساعدت های جهانی مرتبط به ویروس کرونا حیف و میل شده، مردم افغانستان به کدام نهاد و کدام شخص شکایت شان را برسانند تا قضیه مورد بررسی قرار گیرد.

ممکن در چنین قضیه نیز یک مامور عادی با دزدی پنجصد دالر به زندان برود، ولی آن عده از مقاماتی که صدهاهزار دالر را اگر دزدی کرده باشند نه تنها که زندانی نخواهند شد، بل با بی حیایی در تلویزیون ها ظاهر شوند و داد از خدمت به مردم بزنند!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید