چرا مافياي اقتصادي نفرت قومي را دامن مي زند؟

 

يکي از بدبختي هاي جاري در کشور، نفرت قومي است که بيشتر در نهادهاي دولتي بيداد مي کند.

برخي از باشنده‌گان کشور در اين دهه هاي اخير با توطئه شبکه هاي جاسوسي و رويکرد چهره هاي جاسوس و فروخته شده، به عوض ادامه روحيه برادري، درگيري هاي قومي، زباني و سمتي را آغاز کرده اند و شعله هاي اين نفاق اکنون همه فضاي کشور را فرا گرفته و زهر و سموم آن به همه آسيب رسانيده است.

چند سال پيش مرض قومي و زباني تنها تعدادي از افراد را مصاب ساخته بود و زماني که به کدام نهاد دولتي وارد مي شديد پس از گذشت روزها درک مي کرديد که فلان بيمار است و نياز به مداوا دارد.

اما امروز از برکت دموکراسي و رهبران ملي!! که در رأس قدرت سياسي قرار گرفته اند، نفرت قومي و زباني در تمام نهادهاي دولتي بيداد مي کند و حتا وانمود کرده اند که بايد نهادها و ادارات اقتصادي به کدام قوم تعلق داشته باشد.

فساد گسترده در مربوطات وزارت ماليه، بانک ها و گمرکات، ناشي از همين فکر و انديشه قومي وزباني است.

در اين سال هايي که وزيران ماليه کشور تقريباً از يک ولايت گماشته شده است، همه مقرري ها در ادارات مهم و عايد زا وزارت ماليه و گمرکات از همين ولايت انجام شده است و يا هم وزير صاحبان وزارت، افراد مربوط به تيم سياسي خودش را در اين ادارات گماشته اند و اين افراد چنان شبکه هاي مافيايي را در بانک ها و گمرکات ايجاد کرده اند که ريشه کن ساختن آن کار ساده و آسان نخواهد بود.

شبکه هاي مافيايي براي تسلط شان در شاه رگ هاي اقتصادي، همواره از رويکرد قومي و زباني سوء استفاده کرده اند و با «بابا گفتن» متوسل به دزدي هاي کلان شده اند.

در شبکه هاي مافيايي، دزدان مثل زنجير خورد و کلان باهم در رابطه اند و يکديگر شان را حمايت مي دارند و پول دزدي ها هم از بالا به پايين و متناسب به مقام عادلانه توزيع مي شوند!!

اکنون اگر افراد متعهد به منافع ملي که در فکر زراندوزي و رشوه خواري نباشند و بخواهند اصلاحات را در چنين نهادها به وجود آورند بايد حمايت مردم و رسانه ها را به دست آورند و از هر اقدام شان در جهت نابود سازي شبکه هاي مافيايي، به مردم آگاهي بدهند در آن صورت ممکن است پيروزي بسيار کم رنگ نصيب شان شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید