شوراي امنيت: برای تأمین امنیت معادن پالیسی امنیتی ساخته میشود

 

شوراي امنيت ملي رياست جمهوري کشور مي‌گويد که نيروهاي امنيتي و دفاعي به منظور دفع تهديداتي که متوجه معادن است، پاليسي واحد و منسجم و برنامه امنيتي داشته باشند و بخاطر محافظت معادن در روشني پاليسي واضح، با مردم و بزرگان از نزديک کار نمايند.

دفتر مطبوعاتي ارگ رياست جمهوري با نشر خبرنامه‌يي گفته که به رياست محمد اشرف غني رييس جمهور، جلسه شوراي امنيت ملي در ارگ برگزار گرديد که در اين جلسه احمد ضيا سراج سرپرست رياست عمومي امنيت ملي، سترجنرال بسم الله وزيري رييس ستاد ارتش وزارت دفاع ملي و سترپاسوال عبدالصبور قانع معين امنيتي وزارت امور داخله، ضمن ارائه معلومات در رابطه به وضعيت عمومي امنيتي کشور، در مورد چگونه‌گي مداواي مجروحين و رسيده‌گي به خانواده شهداي نيروهاي امنيتي و دفاعي، معلومات خود را شريک کردند.

رييس جمهوري کشور و سرقوماندان اعلي قواي مسلح پس از استماع معلومات متذکره، به مسوولين مربوطه هدايت داد که در خصوص مداواي مجروحين و رسيده‌گي به خانواده هاي شهداي نيروهاي امنيتي و دفاعي، تمام تسهيلات را فراهم و در اين زمينه توجه هرچه بيشتر نمايند.

جلسه شوراي امنيت ملي با اشاره به تصرف دوباره معادن از دست مخالفين در بدخشان، فيصله کرد که در روشنايي يک پاليسي واضح بايد با مردم و بزرگان از نزديک بيشتر کار شود، زيرا مردم معلومات و آگاهي زيادتر در اين خصوص دارند.

به همين ترتيب جلسه شوراي امنيت ملي، به اين موضوع تاکيد کرد که نيروهاي امنيتي و دفاعي به منظور دفع تهديداتي که متوجه معادن است، پاليسي واحد و منسجم و برنامه امنيتي داشته باشند و بخاطر محافظت معادن در روشني پاليسي واضح، با مردم و بزرگان از نزديک کار نمايند.

در اخير جلسه، به منظور تأمين امنيت بهتر مردم و مصونيت آن‌ها، به مسوولين ارگان هاي امنيتي و دفاعي، هدايات لازم صادر گرديد.     برخي معادن کشور به صورت خودسر توسط زرومندان و افراد مسلح غيرمسوول استخراج مي‌شود. حکومت مصمم است که استخراج تمام معادن را قانوني سازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید