روزنامه آف گاردين: امريکا بخش بزرگي از کمک‌هايش به افغانستان را دوباره خودش دزديده است

 

يک روزنامه به نام آف گاردين در يک گزارش تازه گفته که امريکا بخش بزرگي از کمک‌هايش را به افغانستان دوباره خودش دزديده است.

اين روزنامه افزوده که بسياري از مقام‌هاي امريکايي به دليل دخيل بودن در فساد گسترده، از حضور نظامي در افغانستان حمايت مي‌کنند.

آف گاردين خاطر نشان کرده است که امريکا توسط قراردادي‌ها و شرکاي مفسد پول‌هاي کمکي خود را به افغانستان، دوباره به اين کشور برگشتانده است.

در گزارش آمده که مقام‌هاي امريکايي در افغانستان بر بنياد فساد، هزينه‌هاي زيادي را در پروژ‌ه‌ها به مصرف رسانده که ارزش و يا قمت اندک
داشته اند.

گزارش افزوده که مقام‌هاي امريکايي تيل مورد نياز در افغانستان با نرخ بلند و نيز ساير مواد مورد ضرورت نيروهاي امريکايي و افغانستان را با قيمت چندين برابر از شرکت‌هاي امريکايي خريداري کرده‌اند تا پول دوباره به امريکا برگردد.

به باور روزنامه، هنوز هم در روند اکمال و تجهيز نيروهاي امنيتي افغانستان، فساد گسترده از سوي مقام‌هاي امريکايي وجود دارد.

اين در حالي است که پيش از اين نيز ادعاهاي مشابه در برخي رسانه‌ها و نيز از سوي حامد کرزي رييس جمهور پيشين افغانستان مطرح شده ‌بود، اما امريکا تا هنوز در اين مورد چيزي نگفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید