کميته اضطرارجلوگيري از شيوع ويروس کرونا: مکتب‌ها و دانشگاه‌ها پس از 15 اسد با توجه به شرايط بازگشايي خواهند شد

 

کميته اضطرار جلوگيري از شيوع ويروس کرونا با تأييد طرح تغيير رژيم کاري ادارات دولتي فيصله کرده تا مکتب‌ها و دانشگاه‌ها پس از 15 اسد به شکل تدريجي و با توجه به شرايط شيوع ويروس کروينا، بازگشايي شود.

درنشست کميته اضطراري جلوگيري از شيوع ويروس کرونا، طرح تغيير رژيم کاري ادارات دولتي در مرحله فلاکت ناشي از اوج شيوع ويروس کرونا مورد تأييد قرار گرفته است.

بر اساس اين طرح، قرار است ساعات کاري ادارات دولتي از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 4:00 پس از چاشت تنظيم شود و کارمندان ادارات در دو شيفت روزهاي زوج و فرد  به کار خويش حاضر شوند.

بر بنياد اين طرح، کارکنان رديف (الف) و (ب) که شامل بست‌هاي فوق، مافوق، اول و دوم خدمات ملکي مي‌شوند و کارکناني که داراي صلاحيت امضا هستند و يا مسووليت بخش‌هاي ضروري را به عهده دارند، بايد همه روزه سرکار حاضر شوند. همچنين ادارات بر اساس نياز مي‌توانند رژيم کاري کارمندان خود را تنظيم کنند.

سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري گفته که ادارات دولتي مکلف است تا نکات بهداشتي را براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس کرونا در نظر بگيرند و فاصله اجتماعي را در زمان ارايه خدمات به مراجعين، رعايت کنند.

در اين نشست همچنان فيصله شده که طرح تنظيم کسب و کار و فعاليت اصناف در جلسه روز دوشنبه کابينه مطرح گردد و با توجه به وضعيت اقتصادي کشور و مردم، در اين مورد تصميم لازم اتخاذ گردد.

همچنين، کميته اظراري جلوگيري از شيوع ويروس کرونا فيصله کرده که مکتب‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و خصوصي تا 15 اسد سال جاري همچنان مسدود بماند و بازگشايي تدريجي آن‌ها پس از 15 اسد، به نتايج سروي وزارت صحت عامه از وضعيت عمومي صحي کشور ناشي از شيوع ويروس کرونا، بستگي دارد.

اين سروي تا اواخر هفته جاري پايان مي‌يابد و نتايج آن در جلسه هفته آينده کابينه ارايه خواهد شد.

در طرح بازگشايي مکتب‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و خصوصي، وزارت‌هاي معارف و تحصيلات عالي بسته‌هاي کمکي را به مکتب‌ها‌ و دانشگاه‌هاي خصوصي پيشنهاد کرده‌اند و همچنين بر تقويت سيستم آموزش آنلاين در کشور تأکيد شده است.

آقاي دانش، در رابطه به طرح بازگشايي مکتب‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و خصوصي گفته که در اين رابطه نظر وزارت صحت عامه براي هيأت رهبري حکومت مهم است و درصورتي‌که اين وزارت وضعيت را مناسب تشخيص دهد، حکومت در مورد بازگشايي تدريجي مراکز آموزشي تصميم خواهد گرفت.

همچنين، در اين جلسه همچنين فيصله شد که در رابطه به آغاز فعاليت‌هاي ورزشي، يک طرح جداگانه تهيه شود و به جلسات پسي کميته براي بحث و بررسي بيشتر ارايه گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید