خانواده‌ي قرباني: آقاي رييس‌جمهور، کُمک عاجل چه‌شد؟

 

نزديک به دوماه از وعده‌ي «کُمک عاجل» رييس جمهور به‌ خانواده‌هاي قرباني حادثه‌ي شفاخانه صد بستر دشت‌برچي مي‌گذرد؛ اما برخي ازاين خانواده‌ها مي‌گويند که تا به‌امروز هيچ کمکي به‌آنان نرسيده‌ است.

محمد اشرف غني رييس جمهوري اسلامي افغانستان، (چهارشنبه 24 ثور 1399) يک‌روز پس‌ از حمله بر بيمارستان صد بستر دشت برچي، در ديدارش از اين مکان گفت: « براي تمام خانواده‌هاي شهدا و زخمي‌ها کمک‌هاي عاجل صورت مي‌گيرد.»

يک نامه‌ي رسمي رياست انسجام امور مشاورين و کميسيون‌هاي حقيقت‌ياب اداره‌ي امور رياست جمهوري عنواني مديريت مالي اين نهاد، نشان مي‌دهد که دو ميليون و200هزار افغاني به‌منظور مساعدت نقدي به 14 خانواده‌ي شهيد و 16 خانواده‌ي زخمي اختصاص يافته و از توزيع آن به اين خانواده‌ها، طالب حسابي و مجرايي شده‌است.

صديق صديقي سخن‌گوي رييس جمهور ضمنِ تاکيد بر توزيع مکمل اين مساعدت به‌همه خانواده‌هاي قرباني رويداد شفاخانه‌ي دشت‌برچي، فهرستي ازاين خانواده‌هاي مستفيد شده را نيز با ذکر نام، شماره تماس و مقدار پول به‌خبرنگار پَيک ارايه کرده‌است.

اين فهرست بيان‌گر اين‌است که تنها به 14 خانواده به هفت خانواده‌ي شهيد به‌هرکدام يک‌صدهزار افغاني و به‌هفت خانواده‌ي زخمي به‌هر يک 30 تا 50هزار افغاني توزيع شده‌است.

اما اين فهرست با فهرست‌هاي‌که از منابع مختلف (ديپارتمنت رسيده‌گي به‌حوادث غيرمترقبه، تيم داکتران رضاکار و نماينده صحي زون دوم کابل) به‌خبرنگار پَيک رسيده‌است، مطابقت و هم‌خواني دقيق با هم‌ديگر ندارند.

سخي‌‌‌داد بشردوست رييس بهداشت زون دوم در ناحيه‌‌ي سيزدهم شهر کابل، با ارايه فهرست بيش‌از 40 نفري و درخواست اکراميه‌ي خانواده‌هاي قرباني به‌رياست جمهوري، مي‌گويد که از ميان اين‌همه قربانيان شامل فهرست‌شان دراين مدت، تنها سه خانواده کُمک دريافت کرده‌اند.

برخي ازاين خانواده‌ها که نام‌هاي شان درج اين فهرست‌ها مي‌باشد، در گفت‌وگو با خبرنگار پَيک مي‌گويند که هيچ‌گونه کُمک نقدي يا جنسي تااکنون دريافت نکرده‌اند.

اما برخي ديگر از اين خانواده‌ها که شامل فهرست ارايه شده ازسوي رياست جمهوري اند، مي‌گويند که مقداري پول نقد دريافت کرده‌اند.

محمد امين باشنده‌ي دشت‌برچي که رقيه همسرش را دراين رويداد ازدست داده، مي‌گويد که يک هفته پيش، مبلغ يکصدهزار افغاني کمک نقدي دريافت کرده‌است.

غلام حسين باشنده‌ي دشت‌برچي، يکي‌‌از اين قربانيان که هم‌سرش فاطمه را در اين رويداد از دست داده‌‌است، مي‌‌گويد که رييس جمهور به‌وعده‌ي خود عمل نکرده‌است.

قربان‌علي که درمقابل دروازه‌‌ي شفاخانه دست‌‌‌فروشي مي‌‌کرد و در آن‌روز دراثر تيراندازي مهاجمان يک گلوله به‌‌پايش اصابت کرده، مي‌‌گويد: « گفتن که کُمک مي‌کنن، ولي تاامروز کدام کمکي خو نديديم  . . .»

هم‌‌چنان، سيد قربان که هشت سال مي‌‌شود از ناحيه‌‌ي پا فلج است و نمي‌‌تواند کاروبار کند، مي‌‌گويد که هم‌سرش ضميره از طريق خياطي نان شب‌‌وروزشان را پيدا مي‌‌کرد؛ اما قاتلان اورا با بي‌رحمي درآن‌روز تيرباران کردند.

او درحالي‌که مسووليت هفت فرزند خانواده را نيز بردوش دارد، مي‌‌افزايد:« رييس جمهور براي‌ما وعده کرد که توسط رييس صحي زون دوم، کمک ها براي تان فرستاده مي‌شود، ولي از آن‌روز به‌اين‌سو هيچ کسي طرف‌ما نيامد و از کمک‌هم خبري نيست ».

آن‌چه که آقاي بشردوست رييس بهداشت زون دوم نيز، مي‌پذيرد و مي‌‌گويد که خودش فهرستي ازاين قربانيان‌را به‌‌رياست جمهوري فرستاده‌‌است؛ اما تاهنوز هيچ کمکي دريافت نکرده‌‌است.

آقاي بشردوست مي‌‌افزايد که پس‌‌از تهيه‌ و فرستادن فهرست، مسوولان در رياست جمهوري شانه‌‌خالي کردند و گفتند که به‌وزارت صحت عامه دستور داده شده: « اما وقتي به‌‌وزارت صحت عامه مراجعه کرديم، مسوولان اين وزارت از موضوع اظهار بي‌‌خبري کردند ».

هرچند دواخان مينه‌‌پال معاون سخنگوي رياست جمهوري، مي‌گويد که موضوع را از ‌وزارت صحت عامه بپرسيد؛ اما مسوولان وزارت صحت عامه تاکيد دارند که در قبال اين موضوع، هيچ‌کدام مسووليت رسمي يا شفاهي ندارند.

سيد جمال‌الدين منصورمنش يکي‌‌از پزشکان شفاخانه‌ي صدبستر دشت‌‌برچي، مي‌‌گويد: « همان شبي‌‌که رييس‌جمهور ازاين‌جا ديدار کرد، گفت که کمک‌‌هاي نقدي به‌‌اين شفاخانه ارسال شده و به‌‌ قربانيان هم توزيع مي‌شود، اما از توزيع آن خبري نداريم ».

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان دراين باره چيزي نمي‌گويد؛ اما برخي از آگاهان و نمايندگان مردم در شوراي ملي کشور، انتقادهاي ديگري دارند.

غلام حسين ناصري نماينده‌ي کابل در مجلس نماينده‌گان؛ رويداد حمله بر شفاخانه‌ي دشت‌برچي را يک جنايت ضد بشري خوانده، به‌اين باوراست که چنين وعده‌هاي (کُمک عاجل) کم‌ازکم نبايد از سه روز تا يک هفته بيش‌تر به تأخير مي‌افتيد.

آقاي ناصري، رييس جمهوري کشور را به بي‌کفايتي دربرابر حرف و عملِ خودش متهم مي‌کند و مي‌افزايد: « هدف ازاين وعده‌هاي آقاي غني، کنترول افکار مردم ازطريق رسانه‌هاست؛ اما درساحه‌ عمل پاي‌شان لنگ است ».

محمد واقف نوري استاد دانشگاه کابل، با انتقاد از اين روي‌کرد رياست جمهوري، مي‌گويد که آقاي غني از روي احساسات حرف‌‌هايي به‌‌زبان مي‌‌آورد؛ اما دوباره فراموش مي‌‌کند.

بااين‌حال آقاي مينه‌پال معاون سخن‌گوي رييس جمهور درپاسخ به‌اين همه چيزي بيش نگفت؛ اما پذيرفت که اطرافيان آقاي رييس جمهور، افراد کارکُن و قابل اعتماد نيستند.

بيمارستان صد بستر دشت برچي به‌‌تاريخ 23 ثور 1399 گواه يک رويداد خونين هراس‌افگني بود که در نتيجه‌ي آن براساس معلومات وزارت صحت‌عامه‌ي کشور، دست‌‌کم 24 تن کشته و 16 تن ديگر مشمول برخي پزشکان و کارمندان شفاخانه زخم برداشتند. اما بيش‌ترين قربانيان اين روي‌داد، زنان و کودکان بوده‌اند.

 مرکزخبرنگاري تحقيقي پيک

اشتراک گذاری:

نظر بدهید