ورقه عرض500 نفر اهل ذمه اتحاديه قلعه زمانخان شهركابل وابسته به 34 ولايت افغانستان شهرداری كابل مثلث بارمودا

صبر ايوب«ع» عمر نوح«ع» به پايان رسيد و مايان همچنان در انتظار ابابيل هستيم

دنړی متفکره : مایان 25 سال قبل یک یک نمره زمین در روی زمین خدا (ج) بعداز طي مراحل قانوني در بدل پول نقد (360000) هزار افغاني از شهرداری كابل خريداري اسناد ملكيت، آويز بانك و نقشه آن بهشت گمشده را بدست داريم. در طول اين مدت به مقامات ذيصلاح دادگاه عالی، وزارت حج اوقاف ، وزارت عدليه، هر دو مجلس شورای ملی، شوراي وزيران وقت، سازمان هاي حقوق بشر و حتي به سفارت پاكستان نيز عارض شديم..؟ ولي باگذشت 25 سال نه تنها كه در حبس مجازات مايان تخفيف و رافت بعمل نيامده بلكه درجال مهلك عنكبوت شهرداری كابل تمامي فيصله هاي مقامات ذيصلاح را دريك جمله از صلاحيت هاي (YETO) ويتو استفاده نموده و خارج از حيطه نفوذ حاكميت است. بناءًً‌ ازمقامات ذيصلاح خواهشمنديم موضوع مايان را به دفتر سازمان ملل متحد ارجاع فرمايند.
متفكر عاليقدر جهان! حداقل (8000) نفر اعضاي اتحاديه اگر سالانه پنج پنج قطعه عريضه به مقامات ذيصلاح تقديم كرده باشيم در طي 25 سال (500000) پنجصدهزار قطعه عرايض به طول پنج كلومتر دورادور قصر ارگ را مزين ساخته و به همين منوال سه جلد دوسيه حاوي هزار ورق بعداز طي مراحل قانوني از طريق لوي سارنوالي به رياست قضاياي دولت و از آن طريق به موزيم شهرداری كابل تحويل داده شده است تا به مراجع عدلي و قضایي؟
قدرمن ټولواک صاحب!ما برده گان قرن 21 مطابق ماده (22) ق.ا ادعاي تساوي حقوق از طبقه حاكمه تحت حمايت B52 را نداريم به قول ارسطو برخي براي آقایي و بعضي براي برده گي آفريده شده اند و اما پيشنهاد ما برده گان به شما حكام فرستاده ارگ اين است كه جاه وجلال شما ثمره خون میليوني نوكر، چاكرو برده هاي گمنام ما است كه در قصور بلورين و بهشت برين به زنده‌گي بر تنعم ادامه مي دهند و تقاضاي ما برده گان از شما اهل بهشت فقط زنده ماندن و آنهم ادامه خدمت شاقه در حمايت حاكميت ( غصب ، غنيمت و غارت) طبقه حاكمه است و يك فيصد آن پول هاي گدایي شده به نام ملت از ملل جهان و تپه هاي اشغال شده توسط مرده‌هاي واجب‌الاحترام تان به ما زنده به گورها توزيع فرمايند تا نميريم، نميريم براي اين كه بازهم در بازي هاي بزرگ سپر بلاي دشمنان قصور نشين بلورين شما شده باشيم چنانچه هروز لشكر ما برده گان بخاطر حفط قدرت و ثروت اخطاپوتي شما خون مي دهيم و از آنچه ما مي خواهيم نيز خلاف قانون خود ساخت تان نيست مايان فقط انصاف و عدالت مي خواهيم و به این وسيله ملتجي ايم.
1- حكم قاطع مبني بر توزيع زمين مطابق اسناد مندرج شهرداری كابل جبران خساره مطابق ماده (51) ق.ا و استرداد پول مطابق نرخ بازار .
2- رفع اضافه ستاني پول يا باج گيري بعداز عقد طرفين بايع و مشتري مطابق موادات (1075، 1076، 1077، 1087، 1084 ) ق.م و ساير قوانين موضوعه مردود است.
3- رفع مصوبه ننگين و شرم آور (42) مورخ 25 / 9 / 1387 كميته 300 شوراي وزيران وقت مبني بر تاديه (360) افغاني به عوض (360000) هزار افغاني يا زمين .
4- اعضاي اتحاديه به( اولمپاي ظلم) تعهد مي سپارند در بدل تسليمي زمين طبق معمول اما با اقساط طويل المدت رشوت و يا هم سهم بهشت موعود را به حاكميت چپاولگران بدهد. (چون راه رسيدن به بهشت از پل صراط است) . ما گنهاران بيدون گناه وسيله عبور( الهديه ترد بلا الدنيا و الصدقه تردبلا والاخره را نداشتيم)؟
5- سلب تابعيت يا زندان جایي كه حداقل از انتحار و انفجار مصون است.
6- حسب صراحت موادات (51) ق.ا هر شخصي كه از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي‌باشد.
ماده (122) هيچ قانون نمي تواند درهيچ حالت قضيه يا ساحه ي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي كه در اين فصل تهديد شده خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند. ماده (490) قانون اصول محاكمات مدني : تصاميم و قرار هاي مجالس غير قضایي در موضوعات مدني وحقوق عامه مدار اعتبار نيست .
اصدار حكم متكي به آيه شريفه 190-192 سوره بقره .
7-ادغام سه جلد پرونده‌ها و تحقيق پيرامون علل و عوامل و تعلل در تطبيق قانون و انحراف آن از مسير قضایي آن كه به قرار مكاتب (857) 14/10/1389 و (373) 4/5/1395 و (1310) 20/3/1396 كه از ساليان متمادي زينت بخش موزيم شهرداری كابل است و ارجاع آن به يكي از محاكم … بي طرف و رهایي ما گنهگاران بيدون گناه از حبس ابدي و خاتمه داستان (هزار و يك شب)؟ در فرجام از سلطان ارگ سايه خدا ملتجي ايم تا زمينه ملاقات با دوزخيان روي زمين افغانستان و حفره آن شهرداری كابل را فراهم و استماع فرمايند.
بااحترام
فاعتبرو يا اولی الابصار
رئيس اتحاديه قلعه زمانخان شهركابل
محمد قاسم “فيض”

اشتراک گذاری:

نظر بدهید