انجلينا جولي: کودکان قربانيان نامرئي تجاوز جنسي در جنگ اند

 

انجلينا جولي، هنرپيشه سينما و فعال حقوق بشري از شوراي امنيت ملل متحد خواسته تا به تعهداتش عمل کرده و مرتکبين خشونت‌هاي جنسي کودکان در جنگ را به عدالت بکشاند.

او گفته: «من با کودکاني که خشونت جنسي، خشونت خانواده‌گي، صدمات روحي و سوء استفاده را تجربه کرده اند در همه جا ملاقات کرده ام.»

او همچنان گفته که کودکان در تمام جهان اين گونه اعمال خشن را تجربه کرده اند.

شوراي ملل متحد يک سال پيش فيصله‌نامه‌ را در مورد جلوگيري از اين خشونت‌ها از طريق برقراري عدالت، ميکانيزم حسابده قرار دادن مرتکبين، صلاحيت بخشيدن به شوراي امنيت براي تحريم عاملان و دريافت غرامت به قربانيان، تصويب کرد.

خانم جولي که از 20 سال به اين‌سو با اداره مهاجرت ملل متحد کار مي‌کند،  او از کودکان يزدي مثال آورده که در عراق با آنان ملاقات کرده بود.

او تاکيد کرده که هزاران زن اين اقليت ديني از سال 2014 به اين‌سو توسط جنگ‌جويان گروه داعش اختطاف شده، به برده‌گي گرفته شده و سوء استفاده مي‌شوند و شماري از آنان هنوز هم در اسارت به سر مي‌برند.

خانم جولي افزوده: «شمار زيادي از اين کودکان شاهد تجاوز جنسي بر مادران و قتل اقارب شان بوده اند.»

او تاکيد کرده که کودکان از صدمات روحي، افسرده‌گي، دل‌تنگي و کابوس اين تجربه‌ها رنج مي‌برند و هنوز هم خدمات حمايوي را دريافت نکرده اند.

در همين حال پراميلا پاتين، نماينده سرمنشي ملل متحد در امور خشونت‌هاي جنسي در جنگ گفته که ملل متحد سال گذشته در حدود سه هزار مورد خشونت‌ جنسي را مستند سازي کرده است. اما او افزود که شمار زيادي از قضايا از هراس بدنامي و انتقام‌جويي گزارش نشده است.

او همچنان گفته که از اين ميان 90 در صد قربانيان زنان و دختران اند که 848 کودک نيز شامل آن است.

خانم پاتين نيز از شوراي امنيت خواسته، تا فيصله‌نامه تصويب شده را تطبيق کند و به مرتکبين اين جنايات نشان دهد که نتيجه اعمال خود را خواهند ديد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید