شورای شمالی بزرگ! چرا شمالی ناامن شده است؟

 

بزرگ راه شمال، که کابل را به چندین ولایت وصل می کند به نام «راه مرگ» مسمی شده است.

تروریستان در این مسیر همواره کمین میگیرند و بیشتر مسوولان امنیتی را به شهادت میرسانند.

دیروز در روز روشن، طالبان معاون فرماندهی پولیس ولایت کاپیسا را در ولسوالی قره باغ هدف قرار دادند که به اثر آن آقای مصطفی کوهستانی زخم برداشت و دو تن دیگر از همراهان وی شهید شدند.

پس از این نیز طالبان تعدادی را در همین بزرگ راه شهید و زخمی کرده اند.

آن گونه که برخی از باشنده گان شمالی می گویند، تروریستان در برخی از قریه های ولسوالی های شمالی به ویژه قریه «سبز سنگ» قره باغ جا به جا شده اند و در آن جا مرکز نظامی دارند و برنامه های عملیاتی شان را از همین مرکز راه اندازی می دارند.

طالبان در این مناطق از سوی برخی از حامیان شان چنان حمایت می شوند که تعدادی از منسوبان نهادهای امنیتی را در محضر عام به شهادت می رسانند.

این در حالی است که طالبان در زمان حاکمیت شان در کابل، در برج اسد، شمالی را آتش زدند، تاک ها و درخت های مثمر را قطع و از ریشه کشیدند و باشنده گان آن را از سرزمین شان با زور کیبل اخراج و به هر طرف آواره ساختند. این ظلم و جنایات طالبان را تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد.

اما امروز طالبان دوباره تلاش دارند که در شمالی نفوذ کنند و به همین منظور، حامیان شان آنها را در خانه های شان جا می دهند تا طالبان فضای رعب و ترس را در شمالی حاکم سازند و بتوانند پس از مذاکرات بین الافغانی اگر نتیجه بدهد در این مناطق دست بالا داشته باشند.

این در حالی است که شورای شمالی بزرگ متشکل از افراد با نفوذ و سرشناس شکل گرفته و اعضای آن ادعا دارند که به فکر تأمین امنیت باشنده گان شمالی اند.

برخی از اعضای این شورا در کرسی های بلند حکومتی رسیده اند و یا با رهبران حکومت رابطه تنگاتنگ دارند.

اکنون و با توجه به خرابی اوضاع امنیتی در شمالی، اعضای شورای شمالی بزرگ باید از نهادهای امنیتی تقاضا بدارند و یا فشار بیاورند که تروریستان را در مسیر شاهراه شمالی و دیگر مناطق، سرکوب کنند.

به همین گونه این عالی جنابان می توانند از نفوذ شان در میان باشنده گان شمالی استفاده کنند، مردم را بسیج سازند و به تروریستان این اجازه را ندهند که بار دگر شمالی را آتش بزنند و کاریزها را کور سازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید