نبايد دروس حضوري در پانزدهم اسد آغاز شود

 

بنابر فيصله کابينه حکومت، تمام مکاتب و دانشگاه‌ها سر از تاريخ 15 اسد سال روان با در نظرداشت رعايت سفارشات ومعيارهاي صحي، آغاز مي‌شود.

پس از شيوع بيماري کرونا (کوويد 19) بيشتر نهادها از جمله نهادهاي آموزشي وتحصيلات عالي، تعطيل گرديد و در برخي از نهادهاي آموزشي وتحصيلات عالي، دروس به گونهيي آنلاين آغاز شد.

اما پس از چندين ماه قرنطين دانش‌آموزان ودانش‌جويان، حکومت در نظر دارد که دروس در تمام نهادهاي آموزشي و تحصيلات عالي به گونه‌ي حضوري آغاز شود.

اين در حالي‌است که هنوز هم ويروس کرونا حيات مردم را تهديد جدي مي‌کند و در برخي از کشورهاي ديگر گراف مبتلا شدن مردم به کرونا ومرگ‌ومير ناشي از آن به گونه‌ي سرسام‌آور سيرصعودي داشته است و در برخي از کشورها، برنامه‌ قرنطين مردم دوباره روي‌دست گرفته شده است.

مردم افغانستان در زماني‌که ويروس کرونا به اوج خود نيز رسيده بود و تعداد زيادي از باشنده‌گان ولايت‌هاي گوناگون کشور، به اثر مبتلا شدن به اين ويروس جان‌هاي شان را از دست دادند، ولي تعداد زيادي مردم اين ويروس کشنده را جدي نگرفته و نمي‌گيرند و سفارشات ودستورهاي بهداشتي را مراعات نمي‌دارند.

به همين‌گونه در بيشتر نهادهاي آموزشي اگر دروس حضوري آغاز شود، آن‌گونه که لازم است فاصله اجتماعي مراعات نخواهد شد و مکاتب ودانشگاه‌ها اصلاً اين امکانات را ندارند که بتوانند به دانش‌آموزان ودانش‌جويان با در نظرداشت دستورهاي بهداشتي درس بدهند و برنامه‌هاي آموزشي را به پيش ببرند.

ديده مي‌شود که در برخي از صنوف مکاتب دولتي و يا شخصي که ظرفيت گنجايش بيست شاگرد را دارد حدود پنجاه تا شصت کرسي گذاشته شده و شاگردان به مشکل صداي آموزگار را مي‌شنوند.

به همين‌گونه اگر دروس حضوري آغاز شود تعداد زياد از شاگردان به دليل بي‌تفاوتي، از ماسک استفاده نخواهند کرد واين خود خطر و تهديد جدي براي حيات شان خواهد بود.

با توجه به همين ملاحظات، اگر دروس حضوري در مکاتب و دانشگاه‌‌ها آغاز شود بعيد نيست که شيوع مرض کرونا يک باردگر به گونه خطرناک، جان مردم به ويژه شاگردان را تهديد خواهد کرد و کنترل آن از عهده‌ نهادهاي مسوول و بهداشتي بيرون خواهد شد.

پس بهتر است که حکومت دراين برنامه خودش تجديد نظر کند و تلاش نمايد تا زمينه دروس آنلاين به دانش‌آموزان ودانش‌جويان فراهم شود و اين نهادها را در همين راستا کمک و مساعدت کند.

اگر به مدت چند روز هم دروس حضوري آغاز شود، احتمال ابتلاي شاگردان به ويروس کرونا بيشتر خواهد بود و اين درحالي‌است که موج دوم کرونا کشورهاي پيشرفته را هم نگران ساخته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید