اگر طالبان نابود نشوند یازدهم سپتمبر تکرار خواهد شد!

دیروز یازدهم سپتامبر، برابر به روزی بود که در سال دوهزار و یک تروریست هایی که به سازمان القاعده تعلق داشتند، حوادث دلخراش و تکان دهنده ای را در ایالات متحده امریکا سبب شدند.
در مهم ترین این رخداد ها، القاعده مرکز تجارت جهانی را با یکی از طیاره های ربوده شده آماج قرار داد و حملات دیگر ساختمان پنتاگون و یکی از شهرهای دیگر امریکا را نشانه گرفت.
در واقع تروریست ها مراکز قدرت ایالات متحده امریکا را هدف قرار دادند وشاید هم طیاره ای که در گوشه ای از شهر پنسلوانیا سقوط کرد، هدفش کاخ سفید و یا هم کنگره امریکا بوده است.
این حملات موجب هلاکت بیش از سه هزار انسان شد که به کشور های محتلف دنیا تعلق داشتند و به این ترتیب تروریست ها همه دنیا را ضربه زدند و نشان دادند که می توانند برای جهان چنین مخاطره آمیز باشند.
حملات یازدهم سپتامبر در امریکا از آن رو مهم است که آن کشور به زودی متوجه شد که ترور ودهشت افگنی حتا می تواند آن کشور را نیز هدف قرار بدهد و شاید تروریست ها بتوانند حتا مراکز سلاح های استراتیژیک امریکا را نیز ضربه بزنند و مصیبت های بی مانندی بالاتر از هر فاجعه ای به بار آورند.
حملات همچنان سبب شد تا امریکا در جستجوی سراغ اسامه بن لادن رهبر القاعده شود و لانه ها و مراکز آن ها را در افغانستان از میان بردارد.
در چنین وضعیتی بود که امریکا ئیان در پی آن شدند تا از یک سو به جبهه مقاومت ضد طالبان توجه کنند و در همیاری و همکاری آنان، القاعده را ضربه بزنند.
این کار بدون همکاری جبهه مقاومت ضد طالبان امکان پذیر نبود و از این رو پیوند ها تأمین گردید تا عملیات نابودی القاعده در افغانستان آغاز گردد.
یازدهم سپتامبر همچنان سبب شد که پای ایالات متحده امریکا به افغانستان کشانیده شود. از این رو در همسویی با شورای امنیت ملل متحد آن کشور قطعات نظامی محدود خویش را به افغانستان فرستاد و جنگ برضد طالبان که حاضر نشده بودند که اسامه را به امریکا تسلیم کنند، آغاز گردید.
امروز شانزده سال از آن رخداد ها سپری گردید و شانزده سال است که امریکا در افغانستان می جنگد و این جنگ هنوز پایان ندارد.
تروریزم و دهشت افگنی یکی از مظاهر وحشتناک افراطیت مذهبی است که عوامل آن در بسیاری از کشور های دنیا جنایت می کنند و زنده گی و آرامش مردم را گرفته اند.
ما باور داریم که طالبان بزرگ ترین تروریست ها و دهشت افگنان دنیا می باشند و از این رو امیدواریم که با عملی شدن برنامه های راهبردی جدید ایالات متحده امریکا، آنها در هر کجای افغانستان آماج قرار بگیرند تا ریشه های دهشت افگنی که می تواند جهان را به مخاطره اندازد، برچیده شود.
ما باور داریم که امریکا می تواند د رهمیاری با مردم افغانستان و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور این ماموریت مهم را تحقق بخشد و به انجام برساند.
طالبان دوست هیچ کشوری شده نمی توانند، این سپاه شب و سیاهی و تحجر برای مردم ما و جهان بدبختی می آورند و امیدواریم که روند پایان دادن به حیات این سرطان خبیثه در کشور سرعت یابد.
اگر طالبان نابود نشوند دور از امکان نیست که هراس افگنان بار دیگر در افغانستان لانه کنند و حوادث یازدهم سپتمبر در امریکا تکرار شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید