برنامه ميثاق امنيتي، پنج مامور وزارت فوايد عامه بازداشت شدند

 

وزارت امور داخله کشور مي‌گويد که در راستاي تحقق برنامه ميثاق امنيتي درسه هفته گذشته درکابل، شش تيم سيار با معلومات الکترونيکي در دروازه‌هاي ورودي شهرکابل و نقاط مختلف اين شهر توظيف شده‌اند.

مسوولان وزارت مي‌گويند که در نتيجه اجراات در مسير شاهراه کابل- چهار آسياب، 16 نفر از جمله پنج مامور وزارت فوايد عامه و 11 مسلح غير مسوول که در هم‌دستي با مامورين وزارت فوايد عامه دست به اخاذي مي زدند، بازداشت گرديده‌اند.

طارق آرين، سخن‌گوي وزارت امور داخله روز دوشنبه، (6اسد) در يک نشست خبري درکابل گفت: «در نتيجه همکاري مردم با پوليس، گزمه‌هاي مخفي پوليس و اقدامات بالاي اهداف تثبيت شده جرايم، مجموعاً 127 نفر شامل 11 باند گروپ و 59 تن ديگر به مظنونيت قتل، سرقت‌هاي مسلحانه، چپاولگري، زورگيري، و ساير جرايم بازداشت شدند.» به گفته او، 20 تن از اين افراد بر اساس معلومات مردم شناسايي و بازداشت شده‌اند.

همچنان 432 ول‌گردهاي که سبب آزار واذيت مردم مي‌گرديدند، از نقاط مختلف شهرکابل جمع آوري شده‌اند.

سخن‌گوي وزارت داخله تصريح کرد که در ميان اين بازداشتي‌ها، 26 نفر از جمله فرماند‌هان کندک دروازه‌ها با 6 هم‌دستش به ارتباط اخاذي و فساد، يک سرباز به اتهام اختطاف، سه کارمند جنايي به اتهام بد رفتاري و قتل، يک کارمند جرايم به اتهام قاچاق مواد مخدر و 14 پوليس، به اتهام سوء استفاده و فساد اداري نيز شامل‌اند.

سخن‌گوي وزارت امور داخله همچنان گفت که براساس ارزيابي صورت گرفته در سه هفته اخير، جمعاً 532 واقعه جنايي در سطح کشور به وقوع پيوسته که از جمله 351 واقعه آن کشف و در قبال آن 600 مظنون بازداشت شده‌اند.

به گفته او، رياست امنيت داخلي که کنترل پوليس را بر عهده دارد در سراسر کشور در ماه سرطان 128 منسوب پوليس و 14 فرد ملکي را در پيوند به قضاياي فساد، جرايم جنايي و ارتباط با دشمن بازداشت کرده و پرونده‌ آنان  به دادستاني نظامي سپرده شده است.

آقاي آرين تاکيد کرد که تا اکنون نزديک به 70 ميثاق امنيتي درسطح شهر و ولسوالي‌هاي کابل با مردم امضا گرديده که طي آن در ساحات مذکور واقعه‌يي صورت نگرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید