عالمي بلخي: در صورت تحقق صلح در کشور در سال آينده يک‌ونيم ميليون مهاجر برگشت مي‌کنند

 

سيدحسين عالمي بلخي، وزير امور مهاجرين وعودت‌کننده‌گان کشور گفته است که براي جلوگيري از مهاجرت‌هاي غيرقانوني و جلوگيري از مهاجرت دوباره برگشت کننده‌گان، نياز است براي آنان زمينه مسکن و کار فراهم شود. به گفته او، در صورتي که صلح در کشور برقرار شود، در سال آينده ميلادي بين يک تا يک‌ونيم ميليون مهاجر دوباره به کشور بر خواهند گشت. در خبرنامه‌ي که از سوي دفتر مطبوعاتي  وزارت امور مهاجرين و عودت‌کننده‌گان نشر شده آمده است که آقاي بلخي، در ديداري با ويم ريپما، مسوول بخش اجتماعي دفتر اتحاديه اروپا در کابل مطرح کرده است.

در خبرنامه به نقل از آقاي بلخي آمده است، پس از تحقق صلح امکان دارد يک تا يک‌ونيم ميليون مهاجر در سال آينده ميلادي به کشور برگردند.

وزير امور مهاجرين و عودت‌کننده‌گان مي‌افزايد که اين وزارت طرحي را جهت کمک به بازگشت‌کننده‌گان پس از صلح آماده مي‌سازد و مديريت آن نياز به همکاري جامعه جهاني دارد.

آقاي بلخي گفته: «تلاش‌هايي که تاکنون از سوي شماري از اداره‌هاي بين‌المللي در زمينه اشتغال‌زايي صورت گرفته، موثر نبوده و بهتر است کمک‌هاي جامعه جهاني در عرصه مهاجرت از طريق بودجه افغانستان صورت گيرد.»

خبرنامه وزارت امور مهاجرين و عودت‌کننده‌گان، افزوده است که مسوول بخش اجتماعي دفتر اتحاديه اروپا وجود مشکلات در برنامه‌هاي اشتغال‌زايي موسسه‌هاي خارجي را تأييد کرده و گفته است که پيشنهاد آقاي بلخي را با سفير اتحاديه اروپا در کابل شريک خواهد ساخت.

اين در حالي است که بر اساس آمارهاي موجود بيش از شش ميليون شهروند افغانستان در کشورهاي ديگر جهان مهاجر شده‌اند. از اين ميان يک‌ونيم ميليون مهاجر در پاکستان و بيش از دونيم ميليون مهاجر ديگر در ايران زنده‌گي مي‌کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید